Certificering

HDN doet een jaarlijkse check om de kwaliteit en eenduidigheid van de standaard te waarborgen.

hero image decor

Kwaliteit standaard geborgd

Om te komen tot veilige en slimme informatie-uitwisseling in de keten beheert HDN de standaard. Binnen de standaard maken we ketenafspraken. Bij de certificering wordt gecontroleerd of aan de ketenafspraken wordt voldaan. Dit gebeurt altijd na de jaarlijkse grote release van de HDN Standaard. Alle leden en gebruikers ontvangen rapportages op basis van vooraf bepaalde punten. Ook gaan we in gesprek met alle gebruikers om te toetsen of iedereen de afspraken op dezelfde wijze interpreteert.

Werkwijze

Drie maanden na de HDN jaarrelease ontvangen alle leden en gebruikers rapportages op basis van vooraf bepaalde punten.

In het geval er geen bevindingen zijn, worden partijen meteen gecertificeerd (✓). Als niet alle zaken in lijn zijn met de afspraken kunnen partijen hierop reageren en een analyse uitvoeren om de bevindingen op te lossen. Voor de partijen met bevindingen volgt een tweede rapportage. Op basis van deze tweede rapportage worden de partijen zonder bevindingen gecertificeerd (✓). Partijen met nog bestaande (of nieuwe) bevindingen krijgen de oranje status “aangehouden” in het ledenoverzicht op de website.

Voor partijen die aangehouden zijn volgt nog een derde rapportage. Op basis van deze rapportage worden de partijen zonder bevindingen gecertificeerd (✓). Partijen met nog bestaande (of nieuwe) bevindingen zijn “niet gecertificeerd” en komen op rood te staan in het ledenoverzicht. Met deze partijen wordt overlegd of en hoe deze verbonden kan blijven met HDN.

Rollen

Op basis van welke rol je hebt in de HDN-keten, wordt bepaald op welke onderwerpen je gecertificeerd wordt. Zo worden partijen aan het ‘begin’ van de keten hoofdzakelijk gecontroleerd op de vulling van de berichten die zij aanleveren, terwijl partijen aan het ‘einde’ van de keten vooral worden gecontroleerd op het volgen van de procesafspraken.

Voorafgaand aan de certificering ontvangt elke partij een mail waarin staat in welke rol zij zijn ingedeeld. Per rol geldt een andere lijst met onderwerpen waar op wordt gecertificeerd.

Meer info certificering en onderwerpen per rol
Rol 1

Dit zijn de softwarepakketten (advies en CRM) die worden gebruikt om een aanvraagbericht op het platform te zetten.

Rol 2

Dit zijn ketenpartijen die berichten ontvangen van een voorkantpartij en doorsturen naar de geldverstrekker, maar deze berichten niet aanpast. Wanneer een partij is ingedeeld in deze rol maar we zien dat de berichten wél worden aangepast, dan wordt de partij beschouwd als ‘rol 3’ en wordt de certificering opnieuw gestart in deze rol.

Rol 3

Dit zijn ketenpartijen die berichten ontvangen van een voorkantpartij en doorsturen naar de geldverstrekker, en deze berichten ook aanpassen.

Rol 4

Dit zijn de partijen aan de achterkant van de keten, de maatschappijen die aanvraagberichten ontvangen en hierop reageren.

Rol 5

Dit zijn de partijen aan de voorkant van de keten die een aanvraagbericht op het platform zetten.

Vragen over certificering? Stuur een bericht naar Mary-Lou.

Contact Form Personal

Contact form for personal

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.