Inkomensbepaling loondienst

Bereken het toetsinkomen met het UWV-verzekeringsbericht

hero image decor

Wat is Inkomensbepaling Loondienst?

De Inkomensbepaling Loondienst is een methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

Voor mensen in loondienst is de Inkomensbepaling Loondienst een beter, sneller en betrouwbaarder alternatief dan de tot nu toe gebruikte werkgeversverklaring.

Open nu de IBL rekentool

Hoe werkt de Inkomensbepaling Loondienst?

Check de korte instructievideo

Check de korte instructievideo

In deze video leggen we kort uit hoe Inkomensbepaling Loondienst in zijn werk gaat.

Stap 1

De klant downloadt het verzekeringsbericht van de website van het UWV en stelt het digitaal beschikbaar aan zijn of haar hypotheekadviseur (of doet een upload ervan in een eventuele “mijn-omgeving” van de adviseur).

Engelse versie instructie downloaden UWV verzekeringsbericht.

Instructie downloaden UWV verzekeringsbericht (PDF)

Bekijk de klantinstructie

Bekijk de klantinstructie

In deze instructievideo laten we op begrijpelijke wijze zien hoe jouw klant bij UWV-verzekeringsbericht kan downloaden.

Stap 2

De adviseur beoordeelt het toetsinkomen door gebruik te maken van de online rekentool of webservice als de adviesapplicatie daarop is aangesloten.

De adviseur doet via HDN de hypotheekaanvraag en vult daarbij het toetsinkomen in en geeft in de aanvraag aan dat de beoordeling moet plaatsvinden op basis van het UWV verzekeringsbericht.

Open de rekentool

Stap 3

De geldverstrekker vraagt vervolgens op basis van de aanvraag het UWV verzekeringsbericht op in plaats van de werkgeversverklaring.

De adviseur verstuurt via HDN het UWV verzekeringsbericht naar de aanbieder. Deze tool is voor alle adviseurs beschikbaar.

Mede op basis van het toetsinkomen stuurt de geldverstrekker bij finaal akkoord een definitief hypotheekaanbod naar de adviseur/klant.

Deze informatie is ook terug te vinden in de algemene instructie voor adviseurs.

Algemene uitleg adviseurs

Rekenregels

Het UWV verzekeringsbericht is de informatiebron, maar het zijn de rekenregels die hierop toegepast worden die de Inkomensbepaling Loondienst mogelijk maken.

Bekijk de complete set beleids- en rekenregels voor meer informatie.

Rekenregels

Nationale Hypotheek Garantie

De Inkomensbepaling Loondienst is opgenomen in de Voorwaarden & Normen van NHG. Het blijft voorlopig mogelijk om ook de werkgeversverklaring te gebruiken, zodat er alle gelegenheid is om kennis en ervaring op te doen met deze nieuwe methodiek. Op de website van het NHG vind je uitgebreide informatie over de Inkomensbepaling Loondienst, de rekenregels en veelgestelde vragen.

Website NHG

Deelnemende aanbieders

Bij de meeste geldverstrekkers is het mogelijk om de Inkomensbepaling Loondienst te gebruiken. Hiernaast vind je het totale overzicht.

Veelgestelde vragen

Let op: kies bij het opslaan van het UWV Verzekeringsbericht voor ‘opslaan’ in plaats van ‘opslaan als’. Dit voorkomt dat onbewust het waarmerk van het UWV Verzekeringsbericht komt te vervallen

Een origineel UWV Verzekeringsbericht bevat een waarmerk, waaraan wij kunnen zien dat de data in het bericht betrouwbaar zijn. Indien de klant het bericht niet downloadt, maar print als PDF gaat dit waarmerk verloren. Een bericht dat op de juiste manier is gedownload en een waarmerk bevat, is te herkennen aan het feit dat als je dit bericht in Adobe Acrobat Reader opent er links bovenaan staat “Signed and all signatures are valid”: Indien deze melding ontbreekt is het geen geldig bericht. Oplossing is om de klant te vragen een origineel PDF aan te leveren met gebruik van de handleiding.

Dat klopt, daarom moet o.a. de eigen bijdrage opgegeven worden. De rekentool rekent het inkomen dan terug naar een bruto inkomen dat de geldgevers kunnen hanteren.

De werkgeversverklaring en de Inkomensbepaling Loondienst zijn twee verschillende methoden om voor klanten in loondienst een inkomen te berekenen. De uitkomsten van de twee berekeningen kunnen dus van elkaar afwijken. De adviseur kan beide methoden gebruiken, maar kiest wat voor de klant het meest verantwoord is.

Voor de berekening heb je nodig:

  • Het UWV Verzekeringsbericht van de klanten
  • De eigen bijdrage (volgens een recente loonstrook)
  • De rekentool die op basis hiervan het inkomen berekent

De berekening die in de rekentool wordt uitgevoerd staat hierboven op deze pagina uitgelegd onder het kopje Rekenregels in het document met de meest recente rekenregels.

Het UWVVerzekeringsbericht (in PDF formaat met waarmerk) mag op de datum van het bindend aanbod van de lening niet ouder zijn dan 3 maanden. Anders moet er een nieuw UWV Verzekeringsbericht worden opgevraagd door de klant op de website van het UWV. Hiermee moet het inkomen opnieuw worden berekend met behulp van de rekentool.
Het loon op het UWV Verzekeringsbericht is het sv-loon (sociale verzekeringsloon). Dit is het loon waarover belastingen en sociale premies zijn betaald. Hierin zitten naast het brutoloon ook overige inkomenscomponenten zoals vakantiegeld, overwerk, 13e maand, e.d. inbegrepen. Ook overige vergoedingen waarover je belasting betaalt (zoals bijtelling auto van de zaak, mobiliteitsbudget) zijn meegenomen in het sv-loon. Looncomponenten die opgenomen zijn in het SV-loon worden meegenomen in de berekening van het toetsinkomen.

Recente inkomensstijgingen worden meegenomen met de Inkomensbepaling Loondienst conform de systematiek van de rekenregels, maar toekomstige inkomensstijgingen worden niet meegenomen.

Hoewel de rekenregels zorgvuldig zijn opgesteld, zijn er altijd situaties mogelijk waarbij het inkomen hoger is dan verantwoord. De adviseur/geldverstrekker blijft verantwoordelijk voor het inkomen en moet zich er bewust van zijn welke inkomenscomponenten in het inkomen worden meegenomen.

Een klant downloadt zelf een PDF van zijn/haar UWV Verzekeringsbericht via de website van het UWV. Daarvoor is wel de persoonlijke DigiD-code nodig en verificatie via SMS of DigiD app. De adviseur en de geldverstrekker kunnen vervolgens met dit UWV Verzekeringsbericht het inkomen vaststellen met de hiervoor speciaal ontwikkelde rekentool.

Nee, ook de werkgeversverklaring mag nog steeds worden gebruikt. Bij twee aanvragers kan er zelfs per aanvrager gekozen worden voor de Inkomensbepaling Loondienst of de werkgeversverklaring. De Inkomensbepaling Loondienst is niet verplicht omdat deze (nog) niet voor alle aanvragers in loondienst geschikt is.

De adviseur / geldverstrekker moet de eigen bijdrage voor o.a. pensioen die door de werkgever wordt ingehouden op het brutoloon invullen in de rekentool, om het inkomen te kunnen berekenen. Die informatie staat namelijk niet in het UWV Verzekeringsbericht, maar wel op de loonstrook. Daarnaast wordt de loonstrook gebruikt voor controle op onder andere eventuele loonbeslag, uitdiensttreding en/of onderhandse lening(en).

Inkomensbepaling Loondienst is voor met merendeel van de hypotheekaanvragen voor klanten in loondienst geschikt. Er blijven situaties bestaan waarin het voor een consument passender is om een ander middel zoals een werkgeversverklaring te gebruiken voor het aantonen van het inkomen.

Voorbeelden hiervan zijn situaties waarbij er sprake is (geweest) van grote loonstijgingen, beperkte loonhistorie, expats of bijzondere dienstverbanden. In deze gevallen valt het door IBL berekende toetsinkomen veelal lager uit in vergelijking met een werkgeversverklaring.

In andere gevallen kan de Inkomensbepaling een te ruim inkomen genereren, bijvoorbeeld als er sprake is van loon in natura of een tussentijdse demotie van een werknemer. In die gevallen is een werkgeversverklaring nodig.

In 2014 startte een samenwerking van partijen in de hypotheekmarkt een initiatief om het aanvraagtraject te vereenvoudigen, genaamd project “Handig” (Hypotheek Aanvraag Na Digitaal Inwinnen Gegevens). De eerste stap van Handig! was het verbeteren van het proces voor het aantonen van het inkomen uit een arbeidsovereenkomst (loondienst). De werkgeversverklaring kan het proces van een hypotheekaanvraag flink vertragen. In de praktijk moet dit fysieke document vaak meerdere keren bij de adviseur worden aangeleverd omdat blijkt dat er informatie ontbreekt of onjuist is ingevuld. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Inkomensbepaling Loondienst.

No Results