Skip to Content

HDN Jaarplan 2018

Het komend jaar staat in het teken van een vijftal thema’s die gericht zijn op innovatie, wetgeving, berichten, data en omgeving. Deze thema’s sluiten aan op de strategische ambities voor 2017-2020.

Thema’s jaarplan 2018

Innovatie 
Het onderzoeken naar de vernieuwing van het huidige platform staat centraal in 2018. Daarnaast zal HDN initiatieven ontplooien op het gebied van het ontwikkelen van een ‘lab-omgeving’, het innoveren van de data (HDN Index) en het verder invullen van de strategische positionering van HDN.

Wetgeving: AVG & Consumentendatastandaard
De AVG stelt eisen aan het gebruik van consumentendata in de hypotheekketen. HDN dient ervoor te zorgen dat zij zelf AVG-compliant is. Dat heeft tot (mogelijk) gevolg dat HDN-berichten worden aangepast. Daarnaast leidt de AVG tot de ontwikkeling van een standaard voor consumentendata en ketenafspraken over het gebruik hiervan.

Berichten: meer en minder
HDN wil haar stakeholders meer gebruik laten maken van bestaande berichten inclusief reeds beschikbare externe bronnen. Ook wil HDN nieuwe toetreders aan te sluiten. Daarnaast wordt er gezorgd voor een verdere optimalisatie van de huidige berichten door minder uitzonderingen van de standaard toe te staan.

Data HDN
HDN beschikt over veel data, waarmee zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Binnen wettelijke en maatschappelijke grenzen zijn er echter meer mogelijkheden voor de keten, die in 2018 onderzocht zullen worden. HDN begint hiermee door een werkgroep datadeling in te richten.

Omgeving: onderzoek & verdergaand samenwerken
HDN onderzoekt in 2018 hoe haar positie voor alle stakeholders versterkt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met andere partijen (KNB, NVM, NHG, SIVI etc.) en de impact van de Europese digitaliseringsagenda op de hypotheekketen en de HDN-standaard.

Ambitie 2017-2020

 

Thema

 

Succes

 

Visie & Antwoord

Krachten bundelen

Verder professionaliseren

Kwaliteit & efficiency

Innovatie

Afgeronde beschrijving business en technische architectuur

Opgestart RFI-traject

(eventueel) gestarte selectieprocedure (RFP)

Ingerichte LAB-omgeving

Krachten bundelen

Kwaliteit & efficiency

Wetgeving

Eigen rol ingericht & HDN AVG compliant

Keten gefaciliteerd in musthaves i.h.k.v. AVG

Inventarisatie kansen voor keten i.h.k.v. AVG en opgestarte trajecten

Kwaliteit & efficiency Berichten

Meer bestaande berichtsoorten bij meer partijen

Meer aansluitingen op externe bronnen en borgen daarvan

Minder uitzonderingen in berichtensoorten

Visie & antwoord

Krachten bundelen

Verder professionaliseren

Data HDN

Geïnstalleerde werkgroep Datadeling

Uitgerolde procesindex service providers

Geslaagde migratie naar Qliksense

Visie & antwoord

Krachten bundelen

Omgeving

Strategische visie ontwikkeld op hypotheekketen als onderdeel van de woningmarkt/vastgoedmarkt

Uit de strategische visie opgestarte samenwerkingsverbanden

Uitgevoerde verkenning naar effecten van ‘Europa’ op de keten

Bekijk hier het volledige jaarplan 2018.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content