HDN Certificaat aanvragen

Vraag jaarlijks het certificaat aan met de app om goed en veilig te kunnen werken met het HDN Platform.

hero image decor

Waarom een HDN Certificaat?

HDN maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten kunnen afnemen. Om HDN te gebruiken is een certificaat nodig. Het certificaat zorgt voor beveiliging van het platform, onder andere door de authenticatie en autorisatie van de gebruiker, de privacy / encryptie van de berichten en de nonrepudiation te waarborgen.

Het certificaat is nodig om goed en veilig gebruik te kunnen maken van het platform. Hier zijn kosten aan verbonden, zie de tarievenpagina.

Via de WebCert app word je begeleid in het verkrijgen van het certificaat.

Download de App

Veelgestelde vragen

Via de WebCert app word je begeleid in het verkrijgen van het certificaat.

 1. Ga op de HDN website naar Wat doet HDN – Tools – HDN Certificaat – Download app.
 2. Kies in het menu “Nieuw aansluitnummer” en vul de gegevens in.
 3. Klik vervolgens op “Certificaat aanvragen”
 4. De servicedesk beoordeelt de aanvraag
 5. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvang je een activatiecode per mail waarmee je het HDN Certificaat kunt activeren
 6. Bij het activeren krijg je de mogelijkheid om het certificaat te betalen.

Een HDN Certificaat kost €159,30 ex. BTW per jaar. Betalen kan via iDeal of door een eenmalige machtiging af te geven op de betalingswebsite, die automatisch geladen wordt op het moment dat een certificaat geactiveerd wordt. De factuur wordt per email naar het ingevulde emailadres verstuurd.

 1. Start de HDN app op.
  Dit kan door naar Wat doet HDN – Tools  gaan, en bij HDN Certificaat te kiezen voor “gebruik deze tool”
 2. Ga in de app naar start en type in HDN en kies HDN (app).
  Voor Windows Servers:
  Ga naar start en zoek op HDNWebCert (Let op! Zonder spatie tussen HDN & WebCert)
 3. Selecteer het juiste aansluitnummer rechtsboven die je wil verlengen.
 4. Kies voor het menu “Mijn Certificaat” en kies daarna voor de optie “Verlengen”
 5. Controleer de gegevens op het scherm, pas deze eventueel aan en klik op “Certificaat aanvragen”
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Uittreksel KvK

 1. Het uittreksel KvK mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 2. Het uittreksel KvK dient ondertekend of digitaal gewaarmerkt te zijn door de KvK;
 3. Het uittrekstel KvK dient de volgende SBI-code te bevatten: 66193 – Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
 4. Het adres op het uittreksel KvK dient overeen te komen met het adres op de certificaataanvraag;
 5. Het uittreksel KvK dient als tekenbevoegd persoon of als eigenaar dezelfde persoon te vermelden als degene die op de certificaataanvraag wordt vermeld. Indien dat niet het geval is, dan dient een machtigingsformulier te zijn ingevuld dat is ondertekend door een tekenbevoegd persoon of de eigenaar zoals aangegeven op het uittreksel KvK;
 6. Indien het uittreksel KvK naar een ander uittreksel KvK verwijst dan dient dat uittreksel ook meegestuurd worden totdat er een natuurlijk persoon vermeld wordt. Geen van deze uittreksels mag ouder zijn dan 6 maanden; al deze uittreksels dienen ondertekend of digitaal gewaarmerkt te zijn door de KvK.

Kopie ID

 1. Het ID mag een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een paspoort of ID-kaart van een EER-Land of een Nederlands vreemdelingendocument zijn;
 2. Het ID moet op naam staan van de aanvrager. Indien een machtigingsformulier wordt gebruikt, dan dient de 2e kopie op naam te staan van degene die de machtiging heeft afgegeven én die als   tekenbevoegd persoon of eigenaar staat vermeld op het uittreksel KvK;
 3. De kopie ID dient duidelijk leesbaar en verifieerbaar te zijn;
 4. De kopie dient deels geanonimiseerd te zijn door het BSN, de pasfoto en de handtekening onleesbaar te maken. Voor tips hierover verwijzen wij naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Om te kunnen zien tot wanneer het certificaat geldig is, open je de app Webcert (wat doet hdn – tools – HDN Certificaat – Gebruik tool). Linksonder in beeld staat aangegeven wanneer het certificaat verloopt.

Om te kunnen zien wat het aansluitnummer is, open je Webcert app. Rechtsonder in beeld staat aangegeven wat het aansluitnummer is.

Je kunt een of meerdere personen binnen de organisatie machtigen om certificaten aan te vragen door een Machtigingsformulier in te vullen. Het voordeel is dat je deze contactpersoon kunt opgeven bij elke toekomstige aanvraag voor een HDN Certificaat in plaats van de persoon die op het KvK uittreksel vermeld staat. Naast het formulier moeten ook de volgende documenten meegestuurd worden:

 • Uittreksel KvK
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de opgegeven contactpersoon.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon opgegeven bij de machtiging.

Ja, bij iedere aanvraag en verlenging van het certificaat moet er nieuw uittreksel aangeleverd worden. Dit kan je zelf aanleveren, of tegen betaling van € 10,- ex. BTW door HDN laten doen.

Uiteraard gaat het vernieuwde certificaat pas in op de dag dat het vorige vervalt. Het is dus niet zo dat de tussenliggende dagen tussen verlenging en einddatum van de geldigheid van het oude certificaat komen te vervallen.

Op deze manier wordt voorkomen dat het certificaat door een willekeurige gebruiker geïmporteerd kan worden. Het is dus wel van belang dat je het wachtwoord onthoudt zodat het certificaat indien nodig geïmporteerd kan worden.

Als de gebruiker van het certificaat niet meer werkzaam is in de organisatie moet het certificaat, om fraude te voorkomen, ingetrokken worden.

De beheerder bij jouw organisatie van de HDN certificaten kan dit via de Webcert app doen. Diegene moet bij het betreffende certificaat in de app een vinkje plaatsen bij “Certificaat intrekken” en klikken op “Intrekken”.

Wanneer je geen gebruik meer wilt maken van HDN kan een certificaat per direct ongeldig gemaakt worden door deze in te trekken. Dit kan in het programma Webcert onder het kopje Certificaat.

No Results