Skip to Content

Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst veranderen

De rekenregels voor het vaststellen van het toetsinkomen bij de Inkomensbepaling Loondienst zijn per 1 januari 2020 aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de werkwijze rond de Inkomensbepaling Loondienst. Wel worden enkele verbeteringen in de rekenregels doorgevoerd en verandert het UWV verzekeringsbericht van uiterlijk.

Waarom veranderen de rekenregels?
In januari treedt de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in werking. Hierin is onder meer geregeld dat werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar kunnen aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Daarnaast wordt het gegeven ‘contractvorm’ toegevoegd aan het UWV verzekeringsbericht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de beslisboom van de Inkomensbepaling Loondienst.

Wat verandert er?
Door de aanpassing in het UWV verzekeringsbericht en de WAB hebben we een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren:

  • De contractvorm op het UWV verzekeringsbericht wordt gebruikt om vast te stellen of een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.
  • Als de contractvorm nog niet op het UWV verzekeringsbericht staat, wordt op basis van het aantal maanden dienstverband bij één en dezelfde werkgever vastgesteld of er sprake is van een vast dienstverband.
  • Dankzij het feit dat op het UWV verzekeringsbericht de contractvorm per werkgever staat vermeld, voeren we voortaan de berekeningen op werkgeversniveau uit. Dit zorgt voor een nog beter aansluitend toetsinkomen. Met name voor bijvoorbeeld mensen met een vaste baan, die er af en toe een bij- of vrijwilligersbaan naast hebben.

Hoe wordt na 1 januari 2020 omgegaan met UWV verzekeringsberichten uit 2019?

  • Een UWV verzekeringsbericht uit 2019 wordt in 2020 nog op de oude manier behandeld, dus tegen de oude rekenregels. Het in de rekentool berekende inkomen blijft dus identiek.
  • Als het verzekeringsbericht loongegevens van januari 2020 of later bevat, worden de nieuwe rekenregels toegepast.

Omdat werkgevers in de praktijk pas na drie weken in januari de loongegevens over januari aanleveren, verwachten we pas later in januari de eerste nieuwe UWV verzekeringsberichten aan te treffen.

Let op!
Een UWV verzekeringsbericht is maximaal 3 maanden geldig. Dus stel je hebt een klant in november gesproken (met een UWV verzekeringsbericht, gedownload op 1 november 2019), dan kan je dit verzekeringsbericht gebruiken tot uiterlijk 31 januari 2020. Mocht in dit geval na 31 januari 2020 een offerte worden aangevraagd, dan moet de klant een nieuw UWV verzekeringsbericht aanleveren. Houd er rekening mee dat dit dan een ander toetsinkomen kan opleveren.

Meer weten?
Wil je meer inzicht in de rekenregels van de Inkomensbepaling Loondienst? Check dan de nieuwe beslisboom en toelichting op de rekenregels op de site van HDN, www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content