Skip to Content

Onjuist IBL toetsinkomen bij klanten met lease-auto

Laatste update 11 februari 2021

Er is vorige week geconstateerd dat de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) rekentool de fiscale bijtelling van klanten met een lease-auto vanaf 13 augustus 2020 ten onrechte niet in mindering heeft gebracht op het toetsinkomen. Het probleem is inmiddels verholpen en de rekentool voert sinds 28 januari weer de juiste berekeningen uit.

Door de aanpassing in de IBL rekentool valt het toetsinkomen bij herberekening vanaf 28 januari lager uit als er sprake is van een lease-auto. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor lopende dossiers.

Als adviseurs het toetsinkomen vóór 28 januari hebben vastgesteld via de IBL rekentool en zij hebben de aanvraag nog niet verstuurd moeten zij het toetsinkomen opnieuw berekenen voordat zij de aanvraag indienen bij een geldverstrekker.

Geldverstrekkers bepalen de impact van het incident voor hun klanten en adviseurs. Als daar aanleiding toe is nemen zij contact op met de klant en/of adviseur.

De NHG garantie blijft onverminderd van kracht voor gepasseerde zaken. De gevolgen voor hypotheken met NHG die nog niet zijn gepasseerd staan op de NHG site verder toegelicht.

Daarnaast heeft HDN met de AFM gesproken over de situatie en de genomen maatregelen.

Wij betreuren het ten zeerste dat dit incident heeft plaats gevonden en begrijpen dat dit vervelend is voor alle partijen. Op dit moment zijn de processen rond de IBL rekentool verzwaard, waarmee we kunnen monitoren of de tool de juiste uitkomsten geeft. De extra maatregelen laten wij ook nog extern auditen om maximale zekerheid te kunnen bieden.

VRAAG & ANTWOORD
We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

Hoe lang heeft de bug in de IBL rekentool gezeten?
De IBL rekentool heeft van 13 augustus t/m 27 januari een te hoog toetsinkomen afgegeven voor klanten met een lease-auto.

Wanneer is het probleem precies geconstateerd en wanneer is het opgelost?
Het probleem is op 25 januari geconstateerd en gemeld bij de leverancier van de IBL rekentool. De rekentool is vervolgens aangepast en op 28 januari werkte de rekentool weer volgens de afgesproken rekenregels.

Wat moet ik als adviseur doen als ik een hypotheekaanvraag heb gedaan op basis van een te hoog IBL toetsinkomen?
Geldverstrekkers inventariseren op dit moment de impact van het incident op hun dossiers. Als daar aanleiding toe is nemen zij contact op met de klant en/of adviseur. Neem voor vragen over specifieke klantdossiers contact op met desbetreffende geldverstrekker.

Wat moet ik als adviseur doen met klanten die op basis van een te hoog IBL toetsinkomen een hypotheek hebben afgesloten?
Ook hier geldt dat geldverstrekkers op dit moment per aanvraag bekijken wat de impact is. Als daar aanleiding toe is nemen zij contact op met de klant en/of adviseur. Neem voor vragen over specifieke klantdossiers contact op met desbetreffende geldverstrekker.

Wat gebeurt er met hypotheken met NHG die nog niet zijn gepasseerd?
De gevolgen voor hypotheken met NHG die nog niet zijn gepasseerd staan op de site van NHG verder toegelicht. NHG onderscheidt hierbij twee situaties die zowel gelden bij acceptatie- als beheeraanvragen.

Wat is de orde van grootte van het incident?
Wij kunnen hier op dit moment nog geen antwoord op geven. De geldverstrekkers die de IBL-rekentool gebruiken bepalen op dit moment de impact van het incident op de dossiers.

Waarom heeft deze bug in de IBL rekentool zo lang bestaan?
Door een wijziging in het UWV verzekeringsbericht is de verkeerde uitkomst uit de IBL rekentool ontstaan. Zodra de fout op 25 januari werd geconstateerd heeft de toolleverancier binnen 48 uur het probleem verholpen. Wij hebben de oorzaak in onderzoek.

Hebben veel klanten nu een niet passende hypotheek afgesloten?
Voor klanten met een lease-auto, die ook privé-kilometers rijden en die voor hun hypotheek gebruik hebben gemaakt van de IBL berekening is er een te hoog toetsinkomen afgegeven. Dit betekent niet direct dat zij een niet passende hypotheek hebben afgesloten. De exacte impact wordt op dit moment door de verschillende geldverstrekkers in kaart gebracht. Zij nemen contact op met de adviseur en/of klant als daar aanleiding voor is.

Wat doet NHG in het geval van overkreditering, wat normaal gesproken impact heeft op de garantstelling?
De NHG garantie blijft onverminderd van kracht voor gepasseerde zaken.

Is het gebruik van IBL nog wel betrouwbaar?
De IBL rekentool is sinds livegang foutloos beschikbaar geweest tot dit incident. Naar aanleiding van het incident heeft HDN de beheerprocedures rond de tool verzwaard, waarmee we kunnen monitoren of de tool de juiste uitkomsten geeft. De extra maatregelen gaan ook extern geaudit worden om maximale zekerheid te kunnen bieden.

Wat zijn de maatregelen die zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
De extra beheersmaatregelen die vandaag van kracht zijn, blijven in stand tot er een nieuwe risico-analyse is uitgevoerd.

Kan HDN een rekentool leveren waarmee het toetsinkomen obv IBL kan worden herbepaald, voor lopende dossiers?
We zijn bezig met een query voor geldverstrekkers om de IBL leningen voor klanten met een lease-auto te herkennen. Ook kijken we of het mogelijk is een tool te ontwikkelen om het verschil in de berekening voor en na de bug op te leveren.

 

 

 

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content