Skip to Content

Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar

Per 19 juli 2021 is de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de werkgroep IBL* om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest door betrokken marktpartijen. Dat maakt dat een groot aantal geldverstrekkers vanaf vandaag weer aanvragen accepteert op basis van het UWV verzekeringsbericht via de IBL-rekentool in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig.

Kwaliteit en zorgvuldigheid voorop
De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Het digitaal delen van gegevens uit betrouwbare bron vervangt het gebruik van documenten en is dus van belang voor het realiseren van de gewenste efficiency- en betrouwbaarheidsslag in de keten. Ketenpartijen werken samen aan het ontsluiten van deze brongegevens. De Inkomensbepaling Loondienst is de eerste dienst die is gelanceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit een bron, het UWV. Toen in februari bleek dat de uitkomst van het toetsinkomen via de IBL-rekentool bij verschillende groepen klanten afweek van de verwachting, is besloten om de rekentool tijdelijk niet beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen. Een vervelende maatregel maar noodzakelijk omdat kwaliteit en zorgvuldigheid in deze voorop staat.

Extra controles en afspraken voor bronontsluiting
Om de uitkomsten van de IBL-rekentool te kunnen waarborgen heeft de werkgroep IBL aanvullende beheersmaatregelen in werking gesteld. De opzet en het bestaan van deze maatregelen zijn extern getoetst door BDO**. Nu de IBL-rekentool voldoet aan deze hoge eisen is besloten om de tool weer beschikbaar te maken voor de markt. Het nieuwe raamwerk van maatregelen vormt ook direct een goede basis voor het ontsluiten van andere bronnen.

IBL-rekentool weer breed beschikbaar
Een groot aantal aanbieders accepteert per 19 juli 2021 weer aanvragen via de IBL-rekentool met het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst. Op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst is altijd een actueel overzicht beschikbaar van partijen die werken met de IBL-rekentool. Ook zijn op de website de rekenregels voor iedereen inzichtelijk. NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Voor adviseurs is er een webinar om meer te vertellen over de werking van IBL en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

Webinar voor adviseurs 22 juli 2021 | 10.00 – 11.00 uur

Webinar voor adviseurs 27 juli 2021 | 10.00 – 11.00 uur

* In de werkgroep IBL zitten vertegenwoordigers van (in alfabetische volgorde):
ABN AMRO/Florius, Aegon, Argenta, CMIS, De Volksbank, De Hypothekers Associatie, HDN, ING, NHG, NationaleNederlanden en Rabobank

** BDO | Accountants en adviseurs – is de externe partij die de genomen maatregelen beoordeelt

 

VRAAG & ANTWOORD
We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

  1. Welke maatregelen zijn exact getroffen?

Er is een uitgebreid risk en control framework geïmplementeerd. Zo wordt er nu bijvoorbeeld met een uitgebreidere set aan checks gewerkt en worden er meer UWV berichten op dagbasis door externe testers zowel handmatig als geautomiseerd getest of de uitkomst overeenkomt met de verwachting.

  1. Is de IBL-rekentool nu betrouwbaar en werkt deze vanaf nu altijd?

Nu de IBL-rekentool voldoet aan hoge eisen en de opzet en bestaan van het risk en control framework is getoetst door een externe auditor heeft de werkgroep IBL besloten dat de IBL-rekentool weer live gezet kan worden. Een zorgvuldig genomen besluit waar ook de riskmanagement afdelingen van de partijen uit de werkgroep IBL bij betrokken zijn geweest. Dat houdt echter wel in dat het regelmatig controleren van de uitkomsten en rekenregels door de gebruiker een verplichting blijft en gebruik nog steeds op eigen risico is. Ook in de adviesfase is het van belang controles te hanteren. Alleen gezamenlijk met alle marktpartijen kunnen we zorgen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de IBL-rekentool.

  1. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Iets nieuws neerzetten in de markt betekent ook dat we met elkaar moeten leren en experimenteren. Daarbij is gekozen om niet voor snelheid te gaan maar voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Er is met alle ketenpartijen gewerkt aan een zo goed mogelijk risk en control framework. Vervolgens heeft een externe auditor dit ook getoetst. De werkgroep IBL is blij dat we nu zover zijn dat de IBL-rekentool weer bij een grote groep geldverstrekkers beschikbaar is voor nieuwe hypotheekaanvragen. Én dat er een blauwdruk ligt voor het ontsluiten van andere bronnen. Dat betekent dat er weer een belangrijke stap is gezet naar een documentloos hypotheekaanvraagproces.

  1. Waarom werken nog niet alle geldverstrekkers met IBL-rekentool?

Digitalisering van het hypotheekaanvraagproces zorgt voor een grote efficiency en betrouwbaarheidsslag in de financiële dienstverlening. Elke geldverstrekker heeft zijn eigen afweging in welke innovaties hij in welk tempo doorvoert. Op dit moment accepteren zo goed als alle aanbieders die begin dit jaar aanvragen accepteerden op basis van de IBL-rekentool, dat nu ook weer. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Een actueel overzicht van welke aanbieders meedoen vind je op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst. Ook zijn daar de rekenregels beschikbaar.

  1. Werkt de IBL-rekentool gewoon net zoals voorheen?

De werkwijze voor adviseurs rondom de IBL-rekentool is ongewijzigd. Meer informatie over hoe je een aanvraag doet met de Inkomensbepaling Loondienst vind je op: www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst. Geldverstrekkers hanteren ieder hun eigen acceptatiecriteria. Voor adviseurs zijn er webinars om meer te vertellen over de werking van IBL en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

Webinars Inkomensbepaling Loondienst voor adviseurs

 

 

 

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content