Skip to Content

Inkomensbepaling Loondienst vanaf 17 juni via toetsinkomenberekenen.nl

hero image decor

Per 17 juni verandert de weblocatie van de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool). Vanaf deze datum bereken je het toetsinkomen op basis van het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst op www.toetsinkomenberekenen.nl.

Hypotheek op basis van brondata

De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Daarom maken hypotheekadviseurs al sinds 2018 gebruik van de IBL-rekentool. Met de rekentool berekenen adviseurs en geldverstrekkers het toetsinkomen voor mensen in loondienst op basis van inkomensgegevens uit het UWV verzekeringsbericht. Hierdoor is de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst vaak overbodig.

Inmiddels worden er op jaarbasis ± 600.000 berekeningen uitgevoerd in de IBL-rekentool en heeft de Regiegroep Inkomensbepaling Loondienst* besloten om over te gaan tot vervanging van de rekentool en deze onder te brengen in de IT-infrastructuur van HDN. Met de nieuwe rekentool zijn we klaar voor de toekomst met nog veel meer hypotheekaanvragen op basis van het UWV verzekeringsbericht.

Vanaf 17 juni alle IBL berekeningen via www.toetsinkomenberekenen.nl

Met ingang van 17 juni gaat de nieuwe website: www.toetsinkomenberekenen.nl live. Vanaf deze datum moeten alle IBL berekeningen via de nieuwe IBL-rekentool worden uitgevoerd. De oude tool op www.inkomensbepalingloondienst.nl blijft maximaal 3 maanden beschikbaar zodat geldverstrekkers in uitzonderlijke situaties nog herberekeningen kunnen uitvoeren.

De nieuwe website is vanaf 10 juni al zichtbaar zodat je al met de nieuwe rekentool kunt testen. De resultaten zijn dan nog NIET bruikbaar voor een hypotheekaanvraag. Dit staat ook vermeld op de site en op de resultaat-pdf.

Rekenregels

De nieuwe IBL-rekentool op www.toetsinkomenberekenen.nl is gebouwd op basis van de meest recente versie van de rekenregels (8.0). Deze nieuwe rekenregels zijn per 17 juni te raadplegen via www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

De oude tool op www.inkomensbepalingloondienst.nl ondersteunt uitsluitend nog de rekenregels tot en met versie 7.2. De nieuwe versie 8.0 is vrijwel gelijk aan versie 7.2 maar de doorgevoerde optimalisaties in de versie 8.0 kunnen in uitzonderlijke gevallen zorgen voor een ander toetsinkomen.

Hoe ga je om met lopende aanvragen?

Alle IBL-berekeningen verlopen vanaf livegang 17 juni via de nieuwe IBL-rekentool. Ook herberekeningen van lopende aanvragen. Dus ook al is een aanvraag ingediend met behulp van de oude tool, de geldverstrekker voert herberekeningen uit met de nieuwe IBL-rekentool zodra deze live staat.

In het bijzondere geval dat er een ander toetsinkomen in de nieuwe tool wordt vastgesteld, dan kan alsnog de oude tool worden gebruikt om de aanvraag af te handelen. Let op, dit is alleen mogelijk als het UWV verzekeringsbericht op het moment van toetsing nog geldig is (3 maanden gerekend vanaf downloaddatum UWV verzekeringsbericht).

Meer informatie

Zo goed als alle aanbieders accepteren hypotheekaanvragen via de IBL-rekentool met het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst. Op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst vind je een overzicht van alle deelnemende partijen. Ook vind je daar altijd de laatste versie van de rekenregels. Voor vragen kun je altijd terecht bij de betreffende aanbieder.

 * In de Regiegroep IBL zitten vertegenwoordigers van (in alfabetische volgorde): ABN AMRO, Aegon, De Hypothekers Associatie, ING, NHG, en Rabobank. HDN ondersteunt de aanbieders in dit project.

Q&A

De nieuwe IBL-rekentool gaat live op maandag 17 juni 2024.

Nee, vanaf 17/6/24 dient toetsinkomenberekenen.nl te worden gebruikt voor nieuwe aanvragen en/of wijzigingen op lopende aanvragen.

Alleen aanbieders zullen in uitzonderingsgevallen de oude IBL-rekentool nog raadplegen.

In de oude IBL-rekentool is uitsluitend versie 7.2 van IBL beschikbaar. Deze versie is niet meer bruikbaar vanaf 17/6/24. Vanaf deze datum is versie 8.0 van IBL via www.toetsinkomenberekenen.nl de enige toegestane versie voor nieuwe aanvragen en/of wijzigingen op lopende aanvragen.

 

De werkwijze voor adviseurs met de IBL-rekentool blijft grotendeels ongewijzigd. Vanaf 17 juni moet je echter de IBL-rekentool op www.toetsinkomenberekenen.nl gebruiken voor handmatige berekeningen van het toetsinkomen.

Met de livegang van de nieuwe rekentool zijn ook een aantal optimalisaties doorgevoerd in de rekenregels (versie 8.0). Hierdoor is er in uitzonderlijke gevallen een andere uitkomst mogelijk dan in de oude IBL-rekentool die gebruik maakt van de rekenregels versie 7.2.

Meer informatie over hoe je een aanvraag doet met de Inkomensbepaling Loondienst vind je op: www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

De nieuwe IBL-Tool stelt dezelfde eisen aan een Verzekeringsbericht als voorheen. Zoals onder andere aan de beveiliging en digitale handtekening van een Verzekeringsbericht

In praktijk zien we regelmatig dat er bij het downloaden van het UWV verzekeringsbericht (onbewust) bewerkingen van het UWV verzekeringsbericht plaatsvinden.

Klik op de link de instructie voor het downloaden van een UWV verzekeringsbericht.

Daarbij willen we nog eens extra benadrukken dat bij het opslaan van het gedownloade verzekeringsbericht moet worden gekozen voor ‘opslaan’ en niet voor ‘opslaan als’.

Dit voorkomt namelijk onbewuste bewerking van het document.

Indien er sprake is van een ‘functionele’ foutmelding waardoor gebruik van IBL niet mogelijk is, verwijzen wij u naar de rekenregels van IBL, zie www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst

In uitzonderingsgevallen kan het toetsinkomen afwijken tussen de oude en nieuwe IBL-rekentool. Zoals gebruikelijk bij het opleveren van een nieuwe versie van IBL is dit hier ook in zeer beperkte mate mogelijk.

Vanwege de gelijktijdige overgang naar de nieuwe IBL-rekentool is het aantal wijzigingen zo beperkt mogelijk gebleven. In vrijwel alle gevallen is het toetsinkomen in de nieuwe IBL-rekentool (versie 8.0) identiek aan het toetsinkomen uit de oude IBL-rekentool (versie 7.0)

De basisregels zijn als volgt:

  1. Vanaf 17/6/24 dienen alle nieuwe hypotheekaanvragen te verlopen via toetsinkomenberekenen.nl (dit is versie 8.0 van IBL). Voor nieuwe aanvragen bestaat de oude IBL-rekentool dus niet meer!
  2. Is een hypotheekaanvraag vóór 17/6/24 reeds ingediend met behulp van de oude IBL-rekentool (versie 7.2 van IBL) dan blijft het mogelijk om de hypotheekaanvraag op basis hiervan af te handelen.

Let op! De geldigheidstermijn van het UWV verzekeringsbericht (zie downloaddatum rechts bovenaan op het UWV verzekeringsbericht) is daarbij bepalend.

Een verzekeringsbericht is 3 maanden geldig.

Alleen binnen deze geldigheidstermijn is het mogelijk om het verzekeringsbericht te gebruiken om een lopende aanvraag af te handelen (tijdens het verstrekken van een Bindend aanbod door een aanbieder).

In praktijk zal de oude IBL-rekentool dus uitsluitend in uitzonderingsgevallen door aanbieders worden gebruikt voor het afhandelen van lopende aanvragen o.b.v. nog geldige UWV verzekeringsberichten tijdens de afhandeling van een hypotheekdossier

Vanwege de afhandeling van de ‘pijplijnaanvragen’ is het praktisch gezien noodzakelijk om de oude IBL-rekentool (www.inkomensbepalingloondienst.nl) nog een tijdje beschikbaar te houden.

Echter, vanaf datum livegang kan een resultaat uit de oude IBL-rekentool (versie 7.2 via www.inkomensbepalingloondienst.nl) in geen enkel geval meer gebruikt worden voor nieuwe aanvragen en/of wijzigingen op lopende aanvragen.

Een aanbieder zal een aanvraag vanaf 17/6/24 op basis van de oude IBL-rekentool (versie 7.2 via www.inkomensbepalingloondienst.nl) dus niet honoreren.

Versie 8.0 van IBL is dus niet beschikbaar in www.inkomensbepalingloondienst.nl

Op de resultaat-pdf (te downloaden na de uitvoering van de berekening) is het versienummer terug te zien onderaan het document. Momenteel: versie 7.2.0.0

Inkomensbepaling Loondienst, voorheen ‘Handig!’, is oorspronkelijk ontwikkeld door een selecte groep aanbieders en intermediaire organisaties in samenwerking met de huidige leverancier van de IBL-rekentool (Schagen & Vogels Information Consultancy, SVIC).

SVIC heeft als gewaardeerde leverancier significant bijgedragen aan de ontwikkeling van IBL. Gezien de marktambities met betrekking tot brondata heeft de IBL-regiegroep besloten de IBL-rekentool in eigen beheer te ontwikkelen, waarbij continuïteit en synergievoordelen belangrijke overwegingen waren. De nieuwe IBL-rekentool is ontwikkeld door CS Net in Waddinxveen, die ook het HDN Platform beheert.

 

Ja, de naam van de dienst ‘Inkomensbepaling Loondienst’ blijft van kracht voor hypotheekaanvragen op basis van het UWV verzekeringsbericht. Alleen het webadres van de dienst verandert naar www.toetsinkomenberekenen.nl.

De oude IBL-rekentool blijft nog minimaal drie maanden beschikbaar voor de afhandeling van de pijplijn en geldige UWV verzekeringsberichten. Na deze periode wordt de oude website/API definitief uit de lucht gehaald.

Deze oude IBL-rekentool (www.inkomensbepalingloondienst.nl) wordt alleen nog maar gebruikt voor herberekeningen door een aanbieder bij het valideren van het IBL toetsinkomen.

Voor nieuwe aanvragen geldt daarom altijd dat de oude IBL-rekentool niet meer gebruikt kan worden. Nieuwe aanvragen vanaf 17/6/24 verlopen altijd via www.toetsinkomenberekenen.nl (of via een adviespakket en/of consumentendataleverancier die gekoppeld is aan de nieuwe website en/of API)

De nieuwe IBL-rekentool is beschikbaar via de nieuwe API of de website www.toetsinkomenberekenen.nl vanaf 17 juni 2024 om 00:00 uur.

De website is vanaf 10/6/24 beschikbaar, waarbij er een disclaimer op de website en op de resultaat pdf komt te staan. Tot 17/6/24 zijn de resultaten van deze website dus NIET bruikbaar voor een hypotheekaanvraag.

 

API-gebruikers (adviespakketten, Consumenten Data Leveranciers, Midoffices, etc.) zijn geïnformeerd en hebben uiterlijk op de livegangdatum de nodige aanpassingen verricht zodat je vanuit het adviespakket met de juiste IBL-rekentool werkt.

Alle softwarepakketten die niet de API gebruiken, hebben de link naar de IBL-rekentool aangepast. De nieuwe link is www.toetsinkomenberekenen.nl.

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij adviseurs naar de partijen waarmee zij werken.

Het is niet mogelijk om na de livegang van de nieuwe IBL-rekentool hypotheekaanvragen te doen met de oude IBL-rekentool.

Op www.inkomensbepalingloondienst.nl verschijnt een melding per datum livegang. De oude IBL-rekentool blijft echter maximaal drie maanden beschikbaar voor herberekeningen in uitzonderlijke gevallen.

Uitzonderingen zijn alleen relevant binnen de geldigheidstermijn van drie maanden voor geldige UWV-verzekeringsberichten. Voor herberekeningen buiten deze termijn wordt een nieuw verzekeringsbericht opgevraagd en de toetsing vindt plaats met de nieuwe IBL-rekentool.

Bij iedere nieuwe versie van de IBL rekenregels kan een wijziging effect hebben op lopende aanvragen. De overgang van versie 7.2 naar versie 8.0 omvat het gebruik van een andere IBL-rekentool, waar tot nu toe altijd binnen dezelfde tool sprake was van een versie-overgang.

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe IBL-rekentool zijn enkele optimalisaties in de IBL rekenregels doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben effect op de uitkomsten van de nieuwe IBL-rekentool.

Een voorbeeldsituatie waarin nog gebruik gemaakt wordt van de oude IBL rekentool:

  • Een aanvraag wordt ingediend met een UWV verzekeringsbericht met download datum 01-05-2024 via de oude IBL-rekentool. Het UWV verzekeringsbericht is geldig tot 01-08-2024 (drie maanden).
  • Het toetsinkomen van de oude IBL-rekentool bedraagt €50.000. Op basis hiervan is een hypotheekaanvraag ingediend.
  • Bij het uitbrengen van het bindend aanbod doet de geldverstrekker nog een herberekening in de nieuwe IBL-rekentool.
  • Het toetsinkomen in de nieuwe IBL-rekentool is €49.000, waardoor de hypotheekaanvraag niet meer haalbaar is.
  • Aangezien het UWV verzekeringsbericht nog geldig is tot 01-08-2024, zal voor deze situatie de oude IBL-rekentool via www.inkomensbepalingloondienst.nl nog worden gebruikt door de aanbieder die de herberekening uitvoert.
  • In alle andere situaties wordt uitsluitend de nieuwe tool gebruikt voor berekeningen van het IBL toetsinkomen op toetsinkomenberekenen.nl.

Het gebruik van de oude IBL-rekentool vindt dus alleen in uitzonderingsgevallen en alleen door aanbieders plaats.

Ja, omdat IBL een universele methodiek is voor alle aanbieders, is het belangrijk om bij de overgang naar de nieuwe IBL-rekentool dezelfde richtlijnen te hanteren. Daarom houden alle aanbieders van IBL dezelfde richtlijnen aan met betrekking tot het gebruik van de oude IBL-rekentool.

Mocht een aanbieder besluiten hier anders mee om te gaan, dan zal deze aanbieder hierover zelf apart communiceren. Het is ons momenteel niet bekend dat er andere werkwijzen rond de overgang naar de nieuwe IBL-rekentool worden gehanteerd door aanbieders.

Om de overgang naar de nieuwe IBL-rekentool zo soepel mogelijk te laten verlopen, blijft de oude IBL-rekentool nog maximaal drie maanden beschikbaar. Dit is in lijn met de maximale geldigheid van een UWV-verzekeringsbericht. Zodoende kunnen er altijd nog herberekeningen worden gedaan voor UWV-verzekeringsberichten met een datum van 16 juni of eerder.

De oude IBL-rekentool en de website zijn geen eigendom van de Regiegroep IBL. Daarom is ervoor gekozen om een nieuwe website te lanceren die los staat van de huidige website, en is een integratie of link niet beschikbaar.

Er is géén sprake van het doorlinken of verwijzingen vanaf de oude website www.inkomensbepalingloondienst.nl

 

De nieuwe IBL-rekentool is getest door middel van technische tests, functionele acceptatietests, regressietests, schaduw draaien met productiecases en gebruikerstesten van API-gebruikers. Alle tests zijn succesvol afgerond.

Er zijn minimale inhoudelijke wijzigingen in de rekenregels tussen versie 7.2 en 8.0. De veranderingen betreffen voornamelijk verduidelijkingen, toevoegingen van stroomschema’s en optimalisaties van berekeningen.

Op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst.nl kun je de nieuwe rekenregels raadplegen.

De definitieve versie van de nieuwe rekenregels wordt in de week van 3 juni 2024 verspreid en is beschikbaar via www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst.

 

Vanaf 3 juni 2024 kunnen deelnemers beginnen met het opstarten van hun eigen communicatie naar ketenpartners. Dit omvat het delen van informatie over de nieuwe IBL-rekentool en de bijbehorende rekenregels.

 

Voor gebruikersvragen kun je terecht bij de betreffende aanbieder en /of bij servicedesk van HDN.

 

No Results
image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content