Lopende projecten

In onderstaand overzicht is te zien welke HDN projecten momenteel lopen, in welke fase de projecten zitten en de datum van oplevering van de desbetreffende projecten.

HDN ProjectDoelFaseOplevering
Programma Brondata financieel proces (EA/EX)

Doel van het programma is om openbare- alsmede gesloten bronnen (middels goedkeuring consument) te ontsluiten voor de HDN aangesloten partijen. Inmiddels zijn het NWWI, KvK, Kadaster, Calcasa en NBWO operationeel en is HDN in de realisatiefase om inkomens- en kredietwaardigheidgegevens te ontsluiten.

Inkomens- en kredietwaardigheidsgegevens realisatiefase
Pensioen- en overheidsgegevens initiatiefase
Continuerend
Programma Procesinnovatie

Dit programma omvat alle ontwikkelingen voor het innoveren en optimaliseren van nieuwe en bestaande, door HDN te faciliteren processen. Denk hierbij aan:
– Mutatieberichten: Doel van dit project is om enerzijds backoffice data te delen met de businesspartner waarna er een mutatieverzoek kan worden ingediend.
– Notarisberichten: Doel hiervan is het notariaat te ontsluiten voor het intermediair.

RealisatiefaseQ4 2016
Programma Consument in de keten

Dit programma omvat projecten die raakvlakken hebben met de consument, maar geen brondata ontsluiting betreffen. Denk hierbij aan:
– Uniform Financieel Overzicht (UFO): Dit project heeft als doel om consumentgegevens te standaardiseren en te delen in de keten.
– Digitale identiteit: HDN is betrokken bij pilots die gericht zijn op identificatie en authenticatie van de consument in het hypotheek-/hypotheekgerelateerde proces.

InitiatiefaseQ4 2016
Programma Optimaliseren HDN Software en Platform

Dit programma omvat alle (door)ontwikkelingen rondom software en platform. Denk hierbij aan het professionaliseren van de (test)infrastructuur alsmede het bieden van oplossingen voor partijen die een SAAS omgeving hebben en via mobile device willen (HDN) communiceren.

RealisatiefaseQ1 2017
Brondata hypotheekproces B2B

Doel van het project is om de HDN aangesloten partijen de mogelijkheid te bieden om openbare bronnen via HDN te raadplegen. Kadaster, Calcasa en NBWO zijn reeds operationeel en een controle op AFM vergunning, KvK en kredietwaardigheid bevinden zicht nu in onderzoeksfase.

RealisatiefaseQ4 2015
Brondata hypotheekproces B2C

Doel van het project is, net als bij openbare bronnen, de HDN aangesloten partijen de mogelijkheid te bieden om bronnen te raadplegen, waarbij de consument goedkeuring heeft gegeven om data te ontvangen. Denk hierbij aan inkomensgegevens en kredietwaardigheidstoetsen.

RealisatiefaseQ4 2015
Beheerverzoeken via HDN

Dit project heeft als doel om op een gestandaardiseerde wijze gegevens uit de backoffice van aanbieders op de vragen, zodat de adviseur advies kan geven op de hedendaagse gegevens en (eventueel) mutaties in te dienen.

RealisatiefaseQ4 2015
SAAS TripleA

Het project heeft als doel om een functionaliteit te realiseren waardoor HDN leden en gebruikers te allen tijde, device-, tijd- en plaatsonafhankelijk via HDN kunnen communiceren.

RealisatiefaseQ4 2015
HDN Index uitbreiding

De HDN index wordt nu geraadpleegd om inzicht te krijgen in management informatie over hypotheekaanvragen. De uitbreiding heeft als doel efficiency te meten omtrent bijvoorbeeld conversiegraad en doorlooptijden van dossierstukken.

RealisatiefaseQ3 2015
HDN notaris bericht

Samen met enkele ketenpartijen ontwikkelt HDN in dit project een nieuw bericht om de notarisproducten (o.a. hypotheek-, of splitsingsaktes) digitaal en gestructureerd te kunnen aankondigen/aanvragen.

InitiatiefaseQ4 2015
NHG bericht (GX) doorontwikkelen

Bij de doorontwikkeling van het NHG-bericht (GX) wordt naar de mogelijkheden gekeken om naast het huidige aanmeldbericht ook andere processen te ondersteunen.

RealisatiefaseNtb
HDN - FDN

In dit project worden mogelijkheden om effectiever met elkaar samen te werken onderzocht.

InitiatiefaseNtb
Marketing en Communicatie

Dit project moet bijdragen aan een positievere marktperceptie van HDN, grotere deelname aan implementatie en projecten en ambassadeurschap van HDN stakeholders.

RealisatiefaseQ4 2015