Assurance beleid HDN

  1. HDN voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  2. HDN heeft een SOC2 type 2 rapport;
  3. Het bestuur van HDN legt voor het gevoerde beleid en de financiën verantwoording af aan de RvC;
  4. Het bestuur van HDN legt voor het gevoerde beleid en de financiën jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) die verzocht wordt decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
  5. De RvC legt aan de ALV jaarlijks verantwoording af voor het gehouden toezicht op het bestuur van HDN. De ALV wordt jaarlijks verzocht hiervoor decharge te verlenen;
  6. De HDN hostingpartij heeft een actueel ISO27001 certificaat;
  7. Schrems II: HDN verwerkt de aangeleverde data alleen in Nederland. Er vindt geen doorgifte van data plaats naar een ander land. Dus ook niet naar een land buiten de EER.

Voor IBL (Inkomensbepaling Loondienst) gelden punten 1, 6 en 7.

 

HDN is een coöperatie die in opdracht van haar leden werkt en op verzoek van haar leden de kosten laag houdt. Hierdoor is het niet mogelijk om individuele assurance-vragenlijsten te beantwoorden. Als een partij een algemene vraag stelt, waarvan het antwoord toegevoegd kan worden aan bovenstaande opsomming, dan zullen wij dit verzorgen. Overige vragen worden in principe niet individueel beantwoord.