Skip to Content

Wrap up Ronde Tafel Bijeenkomst

Op woensdag 16 april jl. heeft de Ronde Tafel bijeenkomst van HDN plaatsgevonden. Zo’n 35 aanbieders, intermediaire organisaties, servicers, softwareleveranciers, leden van de Beleids Advies Commissie en overige business partners waren op hoger management- en directieniveau vertegenwoordigd. Het onderwerp van deze Ronde Tafel bijeenkomst was Big Data: welke mogelijkheden zien wij hiervoor in onze keten en welke rol zou HDN daarbij kunnen spelen.

Na een korte statusupdate van onze coöperatieve vereniging en een korte inleiding over “HDN en Big Data” heeft Vivek Bajaj, Director Global Financial Services IBM Big Data & Analytics, een inspirerende keynote verzorgd over ‘Big Data in de financiële keten’. In de financiële sector is veel data beschikbaar. Het de vraag of, en zo ja welke data voor de verschillende ketenpartijen van toegevoegde waarde is. Vivek Bajaj pleit voor de volgende, gerichte aanpak:

 1. Bepaal je doel (bijvoorbeeld het verbeteren van je producten, diensten, of processen).
 2. Bekijk goed welke bruikbare data in je eigen organisatie beschikbaar is (organisaties hebben zelf al heel veel bruikbare data in huis, waarvan ze zich onvoldoende bewust zijn).
 3. Bepaal aan welke aanvullende data je behoefte hebt om je doel te bereiken en welke partijen je hieraan kunnen helpen.
 4. Ga aan de slag.

Er zijn 5 Ronde Tafel gesprekken gevoerd. Aan iedere tafel waren zoveel mogelijk verschillende schakels uit onze keten vertegenwoordigd. De gesprekken werden geleid door een HDN Commissaris. Iedere tafel had andere vraagstellingen, waardoor het onderwerp van verschillende kanten is belicht. Iedere Ronde Tafel heeft haar conclusies aan de overige deelnemers teruggekoppeld. Hierna volgt een korte wrap up van die terugkoppelingen.

Algemene houding van onze keten ten opzichte van Big Data:

 • Als er niet vanuit bedreigingen maar kansen wordt gedacht, zien ketenpartijen mogelijkheden om geanonimiseerde ketendata in te zetten voor herkennen van patronen, die voor iedereen van toegevoegde waarde kan zijn.
 • De keten kent vele “gezamenlijke klanten”, waarvoor het van nut kan zijn om zowel gestructureerde als ongestructureerde data met elkaar te delen. Dit draagt bij aan het beter, efficiënter, goedkoper en meer op maat kunnen inrichten van producten en dienstverlening aan de consument.
 • De voornaamste risico’s van Big Data toepassingen in de keten zijn:
  • een eventuele negatieve publieke opinie rondom het gebruik van Big Data door de keten kunnen het prille herstel in het vertrouwen van de financiële sector schaden.
  • verkeerde conclusies trekken uit Big Data.
 • Big Data toepassingen kunnen ook bescherming bieden, zowel aan de consument als de keten, door:
  • beter, completer, sneller, efficiënter advies kunnen geven.
  • verbeterde fraude preventie in de keten kunnen toepassen.

Rol HDN:

 • HDN heeft als voornaamste rol het op gestructureerde wijze, in vast formaat kunnen uitwisselen van beschikbare data in de keten.
 • HDN hoeft geen interpretatie en intelligentie toe te passen op de gestructureerd beschikbare data.
 • HDN heeft als rol data uit externe bronnen op gestructureerde wijze en in vast formaat voor de ketenpartijen te faciliteren en beschikbaar te stellen.
 • Door HDN een rol te geven bij gegevensuitwisseling t.b.v. fraudepreventie kan collectieve bescherming aan de ketenpartijen worden geboden.
 • Door uitbreiding van de HDN Index (managementinformatie tool) met krediet- en levenaanvraagberichten, statusberichten, offerteberichten, documentaanvraag- en documentberichten en in de toekomst mogelijk externe bronberichten, kan HDN de keten van veel extra en nuttige keteninformatie voorzien.
 • Als belangrijkste “externe (data) bronnen” om via HDN voor de keten te faciliteren, zijn genoemd:
  • “MijnOverheid”-diensten (GBA, WOZ, inkomens- en uitkeringsgegevens)
  • Salaris administrateurs (Raet, loket.nl, ADP)
  • Bronnen ten aanzien van het onderpand (waardebepaling, energieverbruik etc.)
  • Out of the box gedacht zouden ook de live events (social media) van toegevoegde waarde zijn om voor de keten gefaciliteerd te krijgen

De input van deze Ronde Tafel bijeenkomst is één van de waardevolle informatiebronnen die HDN gebruikt bij het bepalen van de strategie en de prioriteiten in onze jaarplannen. Deze uitkomsten vormen tevens de basis voor verdere verdieping en toetsing tijdens de strategiedag van de Beleids Advies Commissie in augustus en de HDN gebruikersbijeenkomst in juni.

HDN werkt graag, samen met alle ketenpartners, toe naar de volgende belangrijke stap in de ketenintegratie. Onze afdronk van deze Ronde Tafel is dat de volgende stap gericht moet zijn op het in vast formaat structureren van data vanuit interne (van ketenpartijen) en externe bronnen. HDN realiseert het datatransport en verrijkt de HDN Index (managementinformatie en benchmarktool voor de HDN leden en gebruikers). Hiermee draagt HDN bij aan de snelheid, efficiency en kostenbesparing, die voor de hele keten zo belangrijk is!

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content