Skip to Content

Uitkomsten enquête ‘Dossierafhandeling: zo gepiept of dagtaak’

Afgelopen september heeft HDN onder een groep adviseurs onderzoek gedaan naar nut, noodzaak en verbetersuggesties op drie onderdelen van het hypotheekproces. Met de enquête ‘Dossierafhandeling: zo gepiept of dagtaak?’ zijn vragen over statusmeldingen, documenten en het contact met notaris voorgelegd aan adviseurs. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • Het merendeel van de respondenten (65%) gebruik maakt van statusmeldingen via HDN. Bij de vraag waar zij bij statusberichten de meeste waarde aan hechten gaf 35% van de respondenten aan de statusmeldingen op één plek op dossierniveau wensen te vinden, tegenover 18% snelheid van statusmeldingen, 15% actuele meldingen en 15% complete meldingen. De enquête maakte duidelijk dat statusmeldingen van toegevoegde waarde zijn voor adviseurs en daarmee voor de consument, en dat er verbeterpunten liggen in een eenduidige betekenis en frequentie van statusmeldingen, waarmee adviseurs meer inzicht krijgen in de voortgang van een dossier.
  • Nagenoeg de helft van de respondenten (48%) gaf aan niet eerder documenten verstuurd te hebben via HDN. Van deze groep gaf 65% aan niet bekend te zijn met de mogelijkheid documenten te kunnen versturen via HDN i.p.v. via andere kanalen. Toen het documentproces aan deze respondenten omschreven werd gaf 65% aan HDN te gaan gebruiken als verzendwijze voor documenten. De groep die bekend is met het versturen van documenten via HDN geeft aan dat documenten eenvoudig via HDN verstuurd kunnen worden en het overzichtelijk is welke stukken zijn aangeleverd en welke stukken nog ontbreken. Uitkomsten uit de enquête tonen aan dat het gebruik van documentberichten van toegevoegde waarde is voor adviseurs maar dat een aanzienlijk deel van de adviseurs nog niet bekend is met deze mogelijkheid.
  • Het merendeel van de intermediairs zien toegevoegde waarde in communicatie en documentuitwisseling met de notaris direct vanuit het adviespakket met HDN. Momenteel is dit nog niet mogelijk, maar wordt onderzocht in hoeverre dit een relevante toevoeging aan het hypotheekproces is.

HDN wil alle intermediairs die aan dit onderzoek hebben meegewerkt van harte bedanken voor hun tijd en de door hen gedeelde informatie en inzichten. De resultaten uit het onderzoek vormen waardevolle input voor het Jaarplan 2017.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content