Skip to Content

Tijdslijnen HDN Berichten 16.0

HDN verbetert continu haar berichtstandaarden waarbij bestaande schema’s doorlopend worden gereviewed, waar nodig geoptimaliseerd en waarbij nieuwe marktontwikkelingen worden geïntegreerd in de standaard. Voor het doorvoeren van nieuwe versies hanteert HDN een vast tijdschema welke resulteert in een jaarlijks generieke release. Deze mail bevat de tijdslijnen voor 16.0.

De aanvraagberichten AX, LX, SX en OX hebben grote onderlinge afhankelijkheid en de release van deze berichten zijn daarom gebundeld tot één release. De dossierberichten DA/DX en de kredietberichten KX hebben een aparte release in verband met de spreiding van de benodigde HDN capaciteit bij alle ketenpartijen. Wetswijzigingen die op korte termijn beschikbaar moeten komen, worden na afstemming met de werkgroep, d.m.v. een minor release uitgerold.

Vooraf aan de tijdslijnen willen wij je er op attenderen dat wijzigingsverzoeken m.b.t. generieke schema’s van aanvraagberichten tot uiterlijk 15 oktober 2015 ingediend kunnen worden bij info@hdn.nl. De werkgroepen hebben hiermee voldoende tijd om de wijzigingsverzoeken te kunnen beoordelen.

Tijdslijnen 16.0
AX, LX, SX, OX
15 oktober t/m 12 november: Consultatieperiode Werkgroepen
12 november t/m 26 november 2015: Communicatieperiode Gebruikers
10 december 2015: Publicatie generiek bericht 16.0
11 februari 2016: Maatschappij specifiek bericht ter review
10 maart 2016: Publicatie maatschappij specifiek 16.0.x
12 mei 2016: Activatie alle maatschappij specifieke versies 16.0

DA/DX, KX
De planning voor 16.0 DA/DX en KX is nog niet vastgesteld. De activatie van 15.0 DA/DX vindt op 12 november 2015 plaats; de activatie van 14.4 vindt op 9 juli plaats. De werkgroep Kredieten stelt medio juli vast wanneer KX 15.0 wordt geactiveerd.

Toelichting fases:

  • Consultatieperiode Werkgroepen: Periode waarin de werkgroepen de eerste versie van het generieke deel beoordeelt, benodigde aanpassingen worden gedaan en opnieuw beoordeelt. De eerste versie is tot stand gekomen o.b.v. ontvangen wijzigingsverzoeken van alle ketenpartijen. Deze periode resulteert in de “definitieve draft” inclusief wijzigingsmemo met redenen van aanpassingen.
  • Communicatieperiode Gebruikers: Bericht wordt ter info toegezonden aan alle gebruikers. Partijen hebben twee weken de tijd om zwaarwegende bezwaren incl. argumentatie op de aanpassingen aan te leveren. Uitdrukkelijk is het geen inventarisatie van meningen of discussieronde.
  • Publicatie Generiek bericht: Vijf maanden voor ingangsdatum wordt de nieuwe generieke versie kenbaar gemaakt aan de ketenpartijen.
  • Maatschappij specifiek bericht ter review: Uiterlijk 3 maanden voor ingangsdatum moeten maatschappijen hun versie ter review aan bieden.
  • Publicatie Maatschappij specifiek bericht: Na review en uiterlijk 2 maanden voor ingangsdatum worden de maatschappijversies door HDN gepubliceerd.
  • Activatie: De jaarlijkse release met nieuwe generieke en maatschappij specifieke schema’s worden in de live omgeving geactiveerd.
image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content