Skip to Content

MCD en nieuwe tijdslijnen HDN 16.0

Hierbij willen we jullie informeren over de nieuwe tijdslijnen voor HDN 16.0 en de nieuwe berichtversies binnen HDN 15.0 in het kader van MCD.

Nieuwe tijdslijnen HDN 16.0
Naar aanleiding van de introductie van de nieuwe wetgeving Mortgage Credit Directive (MCD) en de daarbij behorende druk op resources en planningen, heeft de werkgroep Hypotheken aangegeven de tijdslijnen voor de HDN 16.0 te willen herzien. In samenwerking met de werkgroep zijn de nieuwe tijdslijnen opgesteld.

Doel van de nieuwe tijdslijnen is om enerzijds de markt ruimte te bieden voor de introductie van MCD op korte termijn en anderzijds de lessons learned uit de introductie van MCD binnen de komende HDN 16.0 release mee te kunnen nemen en daarmee het ketenproces te innoveren.

De nieuwe tijdslijnen voor HDN 16.0 gelden voor de berichttypen AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX, GX.

De nieuwe tijdslijnen voor MCD en HDN 16.0 zijn als volgt:

Datum (allen in 2016) Gerelateerd Berichttypen Inventarisatie Duur tot vlgd datum
14 jan MCD MCD: OX, DA, DX
Andere wijzigingen: SX, AX, LX
Publicatie generiek 15.x 5 weken
18 feb MCD MCD: OX, DA, DX
Andere wijzigingen: SX, AX, LX
Ingangsdatum generiek 15.x 4,5 week
21 mrt MCD Deadline MCD n.v.t.
21 apr MCD /
HDN 16.0
MCD Leerperiode van 21 maart t/m 21 april – Consultatie WGS
– Opnemen lessons learned MCD
n.v.t.
29 apr HDN 16.0 AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX, GX – HDN 16.0 definitief
– Communicatie aan markt
3 weken
19 mei HDN 16.0 AX, KX, LX Publicatie datacatalogi mij 16.0 6 weken
30 juni HDN 16.0 AX, KX, LX Ter review mij specifiek 7 weken
18 aug HDN 16.0 AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX, GX Publicatie berichtschema’s mij specifiek en generieke berichttypen 8 weken
13 okt HDN 16.0 AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX, GX Ingangsdatum HDN 16.0 0

 

  • De nieuwe livedatum is 13 oktober 2016.
  • De doorlooptijd voor het opstellen van de maatschappij specifieke schema’s door de geldverstrekkers is 6 weken. De doorlooptijd van de HDN review van maatschappij specifieke schema’s is 7 weken; hier is rekening gehouden met de vakantieperiode. De doorlooptijd voor de schema-implementaties door softwarehuizen is 8 weken.
  • Aanpassing in de tijdslijnen is de publicatie van de generieke berichttypen OX, SX, DA en DX. Nieuwe publicatiedatum voor deze berichttypen is gelijk getrokken met de publicatiedatum van de maatschappij specifieke schema’s en komt nu uit op 18 augustus 2016. Er is hiervoor gekozen, zodat binnen de HDN 15.0 maximaal ruimte blijft om aanpassingen binnen de HDN 15.0 generieke berichttypen SX, OX, DA en DX te kunnen doorvoeren. De specificaties van deze nieuwe berichtschema’s is al bekend op 29 april 2016, wanneer de definitie van de HDN 16.0 definitief is.

MCD en nieuwe HDN 15.0 schema’s
In samenwerking met de werkgroepen Standaard en ketenpartijen is onderzocht wat de impact is van de nieuwe wetgeving Mortgage Credit Directive (MCD) op het HDN ketenproces. Uit deze analyse is geconcludeerd dat:

  • AX reeds de kostenvelden bevat die tot heden voor JKP benodigd zijn. Hiervoor is geen uitbreiding op de bestaande AX versie benodigd.
  • Vooraf aan het versturen van de offerte documenten opgevraagd moeten kunnen worden: DA zonder OX. Hiervoor is de richtlijn aangepast en per heden toegestaan.
  • OX, DA en DX uitgebreid worden met nieuwe documenttypen ‘Indicatief voorstel’ (OX), ‘ESIS’ (OX) en ‘Getekend indicatief voorstel’ (DA, DX)
  • De richtlijn Kostenvelden per 21 maart 2016 dient in te gaan. Hiermee kan eenduidig over kosten worden gecommuniceerd.
  • De richtlijn Tussenpersonen, inclusief nieuwe entiteit ServiceProvider, met HDN 16.0 ingaat.

Achtergrond informatie over deze conclusies kan opgevraagd worden bij info@hdn.nl

De livedatum voor de HDN 15.0 berichtschema’s is 18 februari 2016. Welke berichtversie deze datum live gaan is onderstaand toegelicht. Deze week worden de berichtversies gepubliceerd.

De nieuwe HDN 15.0 schema’s bevatten de volgende wijzigingen:

Berichtversie Wijzigingen Gerelateerd Publicatie datum Live datum
OX 15.6.0 – Nieuw documenttype ‘Indicatief voorstel’
– Nieuw documenttype ‘ESIS’
– Introductie nieuwe labels
MCD 14 jan 18 feb
DA 15.3.0 – Nieuw soortdocumenttype ‘Getekend Indicatief voorstel’
– I.k.v. pilot SV Loon: nieuw soortdocumenttype ‘UWV SVLoon document’
– Toevoegen optioneel veld SoortBericht: om aan te geven op welke manier een taxatierapport via TaxCon gewenst wordt.
Introductie nieuwe labels
MCD 14 jan 18 feb
DX 15.3.0 – Nieuw soortdocumenttype ‘Getekend Indicatief voorstel’
– I.k.v. pilot SV Loon: nieuw soortdocumenttype ‘UWV SVLoon document’
– Introductie nieuw label
MCD 14 jan 18 feb
SX 15.5.0 Introductie nieuwe labels Algemene wijzigingen 14 jan 18 feb
AX 15.0.14 – Tussenpersoon velden, met de 15.0.9 als optionele velden toegevoegd, worden aangepast naar maatschappij specifieke velden.
– I.k.v. pilot SV Loon: nieuw optioneel maatschappij veld SVLoon
Introductie nieuw label
Algemene wijzigingen 14 jan 18 feb
LX 15.0.8 – Introductie nieuw label Algemene wijzigingen 14 jan 18 feb

Als naar aanleiding van deze mailing vragen zijn, kan contact worden opgenomen via info@hdn.nl of 020 – 550 3758.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content