Skip to Content

Highlights HDN 2014

Het jaar 2014 was zonder meer een goed jaar in de hypotheekmarkt. De afgelopen maanden werd record op record gevestigd in de hypotheekaanvraag aantallen waardoor sprake lijkt te zijn van een (voorzichtig) herstel in de markt. Daarnaast vierde HDN in september 2014 haar 20-jarig jubileum op sportieve wijze als sponsor van de Finance Run. In totaal zijn er in 2014 ruim 225.000 unieke hypotheekaanvragen geregistreerd. Dat is bijna 50% hoger dan in het jaar daarvoor (ca. 151.000). Naast berichten over hypotheekaanvragen, faciliteert HDN ook het acceptatieproces (bijvoorbeeld met documentberichten en externe bronkoppelingen) en het aanvraagproces van hypotheek gerelateerde producten, zoals verzekeringen en kredieten en de bestaande klanten met het mutatiebericht. In totaal heeft HDN in 2014 bijna 6 miljoen berichten verzonden, ruim 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Circa 75% van het totale hypotheekvolume in Nederland wordt door HDN gefaciliteerd.

Verloop hypotheekaanvragen

Het jaar 2014 heeft de traditionele seizoensinvloeden goed gevolgd. Januari toonde het laagste aantal aanvragen op maandbasis. Toch lag dit aantal in 2014 52% hoger dan in januari 2013. Vanaf januari was er een stijgende lijn tot de zomermaanden zichtbaar, met een piek in de maand april. In de zomerperiode liep het aantal terug, procentueel vergelijkbaar met de maanden juli en augustus in 2013. De maand september werd afgesloten met een recordaantal van circa 20.000 hypotheekaanvragen, waarna deze stijgende lijn zich voorzette tot eind 2014. Het jaar werd afgesloten met zo’n 29.000 unieke hypotheekaanvragen in december: een “all time high” op maandbasis in de geschiedenis van HDN. In totaal werden er in 2014 ruim 225.000 unieke hypotheekaanvragen via HDN aangevraagd, bijna 50% meer dan in 2013.

jan

HDN 2

Verbreding HDN

Naast hypotheekaanvragen is het ook mogelijk verzekerings-, krediet-, dossier- en mutatieberichten te versturen via het HDN platform. Het afgelopen jaar was een toename zichtbaar in alle vier de berichten, waarbij de grootste stijging in het gebruik van de dossierberichten zat. Daar vond een verdubbeling plaats van circa 60.000 dossiers in 2013, naar 120.000 dossiers in 2014. Het merendeel van de HDN leden gebruikt de dossierberichten (DA/DX) en zorgt er op die manier voor dat tijd en kosten bespaard worden en consumenten sneller weten waar ze aan toe zijn.

Door middel van het kredietbericht (KX) en het verzekeringsbericht (LX) worden aanvragen gestructureerd, compleet, beveiligd en foutloos in de systemen van de productaanbieders ingelezen. Hierdoor wordt doorlooptijd van het proces verkort, het percentage First-Time-Right (FTR) verhoogd en Straight Through Processing (STP) mogelijk gemaakt. Met als uiteindelijk resultaat dat zowel de consument als de adviseur snel(ler) weten waar zij aan toe zijn. Het kredietbericht is vanuit de beginfase van implementatie in 2013 met 200 aanvragen gegroeid naar ruim 1.000 aanvragen in 2014. Het verzekeringsbericht vertoonde een lichte groei van 13.000 berichten in 2013 naar circa 14.000 berichten in 2014. Klik op de link voor meer informatie over het kredietbericht en verzekeringsbericht.

Met het mutatiebericht faciliteert HDN het proces rondom het aanpassen van de hypotheken van bestaande klanten. Het mutatiebericht wordt op dit moment door 2 partijen gebruikt. HDN breidt dit bericht uit met het informatiebericht, waardoor de adviseur op de hoogte wordt gesteld van de actuele klantsituatie. Op basis van dit uitgangspunt, kan de adviseur vervolgens de gewenste mutatie van de klant bij de productaanbieder aanleveren. In 2015 implementeert een kritische massa van 12 HDN partijen deze berichtenset, waarmee het proces rondom de bestaande klant ook gestandaardiseerd wordt. Hierdoor kunnen ook de bestaande klanten snel en betrouwbaar bediend worden door zowel de productaanbieders als de adviseur.

Externe bronnen

Bij het afwikkelen van een nieuwe hypotheek of een wijziging/verhoging van een bestaande hypotheek vragen de productaanbieders op dit moment nog veel documenten op. Denk bijvoorbeeld aan inkomensgegevens (zoals een loonstrook, werkgeversverklaring en/of jaarcijfers) en onderpandgegevens (zoals een taxatierapport). HDN verwacht dat in de toekomst deze documenten fysiek niet meer nodig zijn en de adviseurs en/of productaanbieders deze informatie uit directe, externe bronnen kan ontvangen. Hierdoor wordt het voor consumenten mogelijk om een hypotheekofferte zonder voorbehouden te ontvangen. Immers, de data is al gecheckt bij het verwerken van de aanvraag en hoeft achteraf niet meer aangetoond te worden met bepaalde documenten.

Daarom is HDN gestart met het koppelen van externe bronnen. Zo is het voor de HDN partijen al mogelijk om Kadaster-, Calcasa-, NBWO- en NWWI-data als Externe Bron aan te roepen in het hypotheekproces. Momenteel worden ook inkomens- en kredietswaardigheidsbronnen aan het HDN Platform gekoppeld. Deze bronnen komen in de loop van 2015 beschikbaar voor alle HDN partijen. Verder zal HDN het aantal bronnen verder gaan uitbreiden, met als uiteindelijke doelstelling dat alle benodigde documenten kunnen worden vervangen door directe bronkoppelingen.

Twintig jaar HDN

In 2014 vierde HDN haar 20 jarig jubileum: een fantastische mijlpaal die natuurlijk niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Daarom heeft HDN met 5 teams met stakeholders meegedaan aan de Finance Run, een zeer geslaagde dag waarmee we het 20 jarig jubileum goed hebben kunnen vieren! Een impressie van de dag, zie je hier.

Verwachting voor 2015

HDN verwacht dat het voorzichtige herstel van de woning- en hypotheekmarkt doorzet met een groei in de unieke hypotheekaanvragen van circa 7% ten opzichte van 2014. Het berichtgebruik zal naar verwachting verder toenemen. Enerzijds zal dit veroorzaakt worden door de lichte groei van de markt, anderzijds door het toenemende belang van efficiënte processen en gestandaardiseerde berichtuitwisseling bij productaanbieders, distributiepartijen en service-organisaties. Dit dient het uiteindelijke gezamenlijke belang van de keten om consumenten nog sneller te kunnen laten weten waar zij aan toe zijn.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content