Skip to Content

Highlights HDN 2013

Met ruim 157.000 unieke hypotheekaanvragen en maandrecords in onder andere oktober, november en december, is 2013 een goed jaar geweest voor HDN. Na een slecht eerste kwartaal werd een stijgende lijn zichtbaar gedurende het gehele jaar, met uitzondering van de daling als seizoensinvloed in de zomerperiode. Naast de hypotheekberichten, faciliteert HDN ook berichten als leven-, krediet en dossierberichten. Totaal heeft HDN in 2013 ruim 3 miljoen berichten verzonden. Dat zijn er maar liefst 1.2 miljoen  meer dan in 2012. HDN kende een gemiddeld marktaandeel van circa 70% van het totale hypotheekvolume in Nederland.

De hypotheekaanvragen via HDN hadden in 2013 een stroeve start door diverse omstandigheden, zoals de onzekerheid rondom de inperking van de hypotheekrenteaftrek, de aanhoudende huizenprijsdaling en het in werking treden van het provisieverbod. Het gevolg was dat de aantallen zowel in januari als februari onder de 10.000 bleven. Vanaf maart werd dit gedurende de rest van het jaar ruimschoots ingelopen. Met name in het laatste kwartaal zette de groeicurve sterk door. Met een maandaantal van 19.271 hypotheekaanvragen was de maand december zelfs een recordmaand ten opzichte van de maandelijkse berichtenaantallen van de afgelopen twee jaar.

Een vergelijking van de hypotheekaanvragen met 2012
Wanneer een vergelijking gemaakt wordt tussen het jaar 2013 en het jaar daarvoor is het totaal aantal hypotheekaanvragen in 2013 met ruim 157.000 aanvragen, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012 (158.000). Het verloop in aanvragen is beide jaren vergelijkbaar als het gaat om de seizoensinvloed van de zomer en de eindsprint in het laatste kwartaal.

Verbreding HDN gebruik in 2013 een feit!
In de jaarplannen van 2012 en 2013 heeft de implementatiefocus bij HDN voornamelijk gelegen bij de berichtsoorten: documentberichten (DA/DX) levensverzekeringsaanvragen (LX) en kredietaanvragen (KX). Deze focus heeft z’n vruchten afgeworpen, gelet op de stijging van het gebruik van deze berichten via HDN. Zo vertoonden de documentberichten een gestage groei over het hele jaar. Totaal zijn er  in 2013 ruim  60.000 documentberichten verzonden. In 2012 waren dit er nog 18.000. Het documentbericht heeft zich in 2013 met recht ontwikkeld tot een breed toegepaste en geïntegreerde marktstandaard voor het transporteren van digitale documenten.

Ook bij de levenberichten was een sterk stijgende lijn zichtbaar met een totaal aantal van ruim 13.000 in 2013. In 2012 waren dit er bijna 3.000. De constante toename van het aantal berichten zorgt ervoor dat het LX bericht zich goed doorontwikkeld tot een marktstandaard voor levenaanvragen. De kredietberichten staan aan de beginfase van implementatie, met 200 aanvragen in 2013.

Bestaande klanten
De markt focust zich de afgelopen jaren meer op de bestaande klanten. Mede door de veranderende wet- en regelgeving besluiten klanten eerder hun bestaande hypotheekproduct aan te passen, dan over te sluiten. Om ook deze klanten snel en efficiënt te kunnen bedienen, heeft HDN in 2013 het mutatiebericht (MX) voor bestaande klanten bij 2 pilotpartijen geïmplementeerd. In 2014 wordt dit bericht onder meerdere partijen uitgerold.

Verder richt de webservice ‘TaxCon’ van HDN  zich op het samenbrengen van vraag en aanbod van gevalideerde taxatierapporten via taxatie-validatie instellingen (vooralsnog Nederlands Woning Waarde Instituut, NWWI). In 2012 hebben geldverstrekkers ruim 5.000 taxatierapporten via TaxCon ontvangen. Dit aantal is in 2013 gegroeid naar ruim 27.000.

Tot slot
In 2014 implementeren nieuwe partijen de documentberichten (DA/DX), levenberichten (LX), kredietberichten (KX), mutatieberichten en TaxCon, waardoor in 2014 een verdere stijging van deze aantallen te verwachten is!

Voor 2014 verwacht HDN haar marktaandeel vast te kunnen houden, evenals een lichte stijging van de hypotheekaanvragen ten opzichte van 2013.

Cijfers
Hieronder volgen enkele tabellen en kolommen die bovengenoemde cijfers weergeven.

hypotheekaanvragen-2012-2013

hypotheekaanvragen-2012-2013-grafiek

documentberichten-2013-grafiek

levensverzekeringsaanvragen-2013-grafiek

Bron: HDN Index

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content