Skip to Content

Geef consument beschikking over eigen persoonsdata

Consumenten moeten beschikking krijgen over hun eigen persoonlijke data bij de overheid. Persoonsgegevens die nu bij de Belastingdienst, gemeente, sociale dienst en talloze andere instanties worden opgeslagen, zijn door de consument wel in te zien, maar niet te gebruiken. Door consumenten over deze data te laten beschikken kunnen de nu nog ingewikkelde, langdurige administratieve processen zoals het afsluiten van een hypotheek veiliger en efficiënter worden. 

Dit bepleit een coalitie van hypotheek-, verzekerings- en kredietmaatschappijen verenigd in de coöperatie HDN, aangevuld met een aantal branche,- en consumentenverenigingen. Dit platform verzorgt het elektronische berichtenverkeer in de hypotheekketen volgens uniforme standaarden.  

De deelnemers van HDN constateren een groeiende trend bij overheidsinstanties om zogeheten brondata van consumenten die nu nog decentraal in verschillende systemen staan, centraal inzichtelijk te krijgen. Dit betreft persoonsgegevens maar ook data op het gebied van inkomen, fiscale zaken, financiën, kadastrale gegevens etc.. Deze gegevens zijn op bijvoorbeeld www.mijnoverheid.nl wel in te zien, maar nauwelijks door de consument te gebruiken. Door consumenten over deze data te laten beschikken, kunnen zij deze gebruiken voor het regelen van hun persoonlijke administratieve zaken.

Met name bij het afsluiten van een hypotheek kunnen consumenten hun brondata gebruiken voor een snellere, veiligere en efficiëntere dienstverlening. Door middel van een sterk beveiligde, door alle hypotheekverstrekkers gezamenlijk ontwikkelde applicatie, kunnen zij de brondata delen/beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld een hypotheekadviseur. Hiervoor is het niet altijd  nodig om data te transporteren; ze kunnen ook gebruikt worden als validatiemiddel om ingevoerde gegevens te toetsen. De consument houdt hierdoor beschikking over zijn eigen gegevens zonder dat deze in handen komen van marktpartijen.

De voordelen van deze werkwijze zijn o.a.:

  • Klantvriendelijker

Bij de voortschrijdende digitalisering is het een principiële keuze om consumenten de beschikking te geven over hun eigen persoonsdata. Daarbij is het voorgestelde systeem sneller, betrouwbaarder en efficiënter – en dus goedkoper. Het maakt een einde aan het nu lange, zenuwslopende proces van hypotheek aanvragen. De consument weet sneller waar hij aan toe is en bespaart op onnodige bemiddelingskosten.

  • Veiliger

Het voordeel van digitale toegang tot persoonsgegevens is dat consumenten niet langer (digitale) kopieën hoeven mee te brengen die her en der worden opgeslagen. In het hypotheekverkeer wordt bovendien gebruik gemaakt van het gecertificeerde, beveiligde systeem van HDN waarmee het risico op misbruik of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens wordt teruggebracht. De privacy van de consument is hiermee beter gewaarborgd en het vermindert de kans op fraude in de financiële dienstverlening.

  • Efficiënter

Een groot deel van het hypothecaire proces wordt nu besteed aan het handmatig invoeren van persoonsgegevens door de diverse betrokken partijen. Gebruik van digitale brondata kan dit proces aanmerkelijk versoepelen, waarmee de kosten van het administratieve proces substantieel worden teruggebracht. Het wordt goedkoper voor de consument om advies aan te vragen en een hypotheek af te sluiten, waarmee indirect ook de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd.

Het ontsluiten van brondata voor o.a. het hypotheekproces past in het beleid van de overheid om de consument meer inzicht en controle te geven over zijn persoonlijke data. De rol van HDN als standaardisatie-instituut is hierbij heel belangrijk: het zorgt ervoor dat alleen consumentendata worden uitgewisseld, die relevant zijn voor het product. HDN voert de komende tijd gesprekken met diverse (overheids)instanties over het ter beschikking stellen van de bij hen aanwezige brondata aan consumenten. Hun medewerking is cruciaal.

Niet alleen de hypotheekbranche, maar ook andere instanties zoals woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars zouden baat hebben bij het gebruik van deze brondata vanuit de overheid. Hiertoe zal de coalitie de gesprekken met diverse aanverwante branches aangaan.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content