Skip to Content

Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) en HDN

Een van de meest besproken onderwerpen in de financiële dienstverlening op dit moment is de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) en de mogelijke gevolgen die dit voor onze branche heeft. Deze MCD richtlijn zal per 21 maart 2016 van kracht gaan in de nationale wetgevingen van de afzonderlijke Europese lidstaten. Dit betekent dat op deze datum het Nederlandse Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO), de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek met de MCD wordt uitgebreid/aangepast. Deze wetgeving heeft de nodige impact op de hypotheekketen en de wijze waarop de processen nu zijn ingericht.

Het is de taak van HDN om de verschillende interpretaties van haar stakeholders van de MCD tijdig te faciliteren voor alle HDN ketenpartijen. Daardoor zullen de aangepaste processen snel, veilig en efficiënt blijven verlopen via het HDN platform. Sinds het voorjaar 2015 besteden de HDN Werkgroepen Standaard al de nodige aandacht aan de MCD, de mogelijke gevolgen voor de processen en de eventuele aanpassingen in de standaard. De hiervoor benodigde wijzigingen op de standaard zijn samen met de keten bepaald en worden tijdig ingevoerd zodat HDN processen hierop aansluiten.

Offerte zonder voorbehoud, ESIS, JKP, klantcontact
Belangrijke onderwerpen die impact op de HDN Standaard hebben zijn het hypotheekaanbod zonder voorbehoud, ESIS, JKP en het klantcontact. In het kader van het hypotheekaanbod zonder voorbehoud is onderzocht op welke wijze documenten eerder in het aanvraagproces opgevraagd kunnen worden waardoor de offerte zonder voorbehoud verstrekt kan worden. Op dit moment worden documenten opgevraagd als een hypotheekaanbod met voorbehoud wordt aangeboden. Deze richtlijn is in overleg met de Werkgroepen Standaard aangepast naar het kunnen opvragen van documenten zonder het versturen van het hypotheekaanbod; ook wel DA zonder OX genoemd. Dit betekent dat na ontvangst van het hypotheekaanvraagbericht (AX), de geldverstrekker de documenten direct kan opvragen en het intermediair deze kan insturen.

Voor het vasthouden van de intermediairgegevens waarmee de klant contact heeft (klantcontact) en het gebruik van kostenvelden in verband met het “jaarlijkse kosten percentage” (JKP) zijn twee nieuwe richtlijnen gedefinieerd waarmee een eenduidig gebruik van kostenvelden en intermediairgegevens wordt bereikt. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de HDN 16.0 release, d.d. 16 juni 2016.

Op dit moment loopt de consultatie voor het gebruik van de ESIS (European Standard Information Sheet), waarbij de consultatie gericht is op de mogelijkheid een ESIS ook apart te kunnen versturen, naast het hypotheekaanbod.

HDN volgt de laatste ontwikkelingen nauwlettend, onder andere door aanwezig te zijn bij relevante bijeenkomsten en seminars die door verschillende marktpartijen rondom deze Europese en Nederlandse regelgeving georganiseerd worden. Ook de HDN stakeholders zijn een belangrijke informatiebron. In de komende periode zullen de Kamervragen over deze wetgeving worden behandeld en verwacht HDN definitief uitsluitsel over de nieuwe wetgeving. Zodra dit bekend is, zal HDN haar maatregelen ook definitief maken en communiceren naar alle stakeholders. Met deze aanpak zullen wij, samen met de leden, de MCD richtlijn op gecontroleerde wijze implementeren binnen de keten, waarmee de impact voor de partijen afzonderlijk kan worden beperkt.

Mochten er inhoudelijke vragen zijn, kun je contact opnemen met Ynske Betlem (ybetlem@hdn.nl) of Burny Verbeek (bverbeek@hdn.nl). Ook wanneer er vragen zijn over de manier waarop HDN dit met haar werkgroepen vormgegeven heeft of onderwerpen ontbreken in dit artikel.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content