Skip to Content

Eerste stappen in vriendelijker hypotheekaanvraagproces voor zelfstandig ondernemers

Met het groeiend aantal zelfstandig ondernemers op de hypotheekmarkt en aanbieders en beleidsmakers die hun beleid hiervoor uitbreiden, heeft HDN met haar stakeholders het huidige hypotheekproces voor zelfstandig ondernemers onder de loep genomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de HDN werkgroep Zelfstandig ondernemers en heeft geleid tot een eerste set aan verbeteringen die in mei 2017 worden doorgevoerd binnen HDN.

Eerste conclusie uit dit onderzoek is dat het gebruik van dezelfde definities en begrippen en het gebruik van dezelfde gegevensset door de aanbieders zeer wenselijk is. Dit draagt bij aan een gebruiksvriendelijker en daarmee efficiënter hypotheekproces voor zelfstandig ondernemers. In geval van bijvoorbeeld de definitie zelfstandig ondernemers wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen die werken in opdracht van een opdrachtgever (zelfstandige zonder personeel) en de rechtspersonen (zelfstandigen met personeel). Vanuit dit oogpunt is de freelancer gelijk aan de zzp’er en is zodoende besloten freelance binnen HDN te laten vervallen.

Wat betreft het gebruik van dezelfde gegevensset zijn twee verbeteringen zeker noemenswaardig. Ten eerste heeft de SBI-code zijn intrede gedaan. Deze SBI-code is eenvoudig over te nemen van het KvK-uittreksel en geeft eenduidig weer welk beroep in welke branche een zelfstandig ondernemer uitoefent. Deze SBI-code kan worden opgevraagd bij een hypotheekaanvraag en vergemakkelijkt de communicatie over beroepen of branches. Tweede verbetering ligt in de inkomensprognoses van het lopende kalenderjaar. Deze inkomensprognose kan gebaseerd zijn op het daadwerkelijk gerealiseerde inkomen op het moment van de aanvraag of het inkomen wat wordt verwacht over het gehele kalenderjaar. De verbetering die wordt doorgevoerd is dat beide varianten via HDN ondersteund worden. Het is goed te vermelden dat NHG zich bij de inkomensprognose baseert op het daadwerkelijk tot dat moment gerealiseerde inkomen.

Het onderzoek resulteerde ook in de tweede conclusie, namelijk de expliciete wens binnen de keten om de bewerkelijkheid van de huidige gewenste documenten ten behoeve van zelfstandig ondernemers sterk te vereenvoudigen en over de aanbieders heen gelijk te trekken. Op dit moment ervaart het intermediair (on)nodige verschillen tussen de productaanbieders en veel handmatig werk, wat het aanvraagproces voor zelfstandig ondernemers tijdrovend maakt. In 2017 worden vervolgstappen gemaakt om deze complexiteit samen met ketenpartijen waar mogelijk te vereenvoudigen .

De eerste set aan verbeteringen worden met HDN17 in mei 2017 uitgerold. Deze set bestaat zowel uit nieuwe en aangescherpte ketenafspraken als aanpassingen aan de gegevensset. Meer details zijn hier terug te lezen. De werkgroep Zelfstandig ondernemers bestaat uit aanbieders, intermediaire partijen en NHG. NHG is o.a. aangesloten naar aanleiding van de uitbreiding van de NHG voorwaarden & normen voor startende ZZP-ers.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content