Skip to Content

Persbericht: De hypotheekmarkt in 2015

Amsterdam, 26 januari 2016
Het herstel van de woning- en hypotheekmarkt is in 2015 op een overtuigende wijze doorgezet en is naar verwachting minder kwetsbaar geworden door positieve economische ontwikkelingen. Ondanks de nog hoge werkeloosheid, het verder aangescherpte beleid ten aanzien van maximale financieringsmogelijkheden, blijft de woningmarkt en daarmee ook de hypotheekmarkt zich sterk ontwikkelen. De lage rente, woning schaarste, het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder consumenten (zowel potentiële starters als potentiële doorstromers) en de oversluitmarkt vormen belangrijke voorwaarden voor het verder aantrekken van de koopwoning- en hypotheekmarkt.

De hypotheekmarkt en hypotheekaanvragen via HDN
Ondanks dat reguliere seizoensinvloeden ook in 2015 duidelijk zichtbaar waren, had 2015 wat betreft hypotheekaanvragen toch een ander verloop dan eerdere jaren. Dit heeft vooral te maken met hoge aanvraagaantallen in de maanden mei en juni als gevolg van de aanscherping van de NHG regels per 1 juli 2015. Na deze piek liep het aantal in de zomermaanden terug, waarna de aanvragen de gebruikelijke stijgende lijn vertoonden tot aan het eind van het jaar. In totaal werden er in 2015 ruim 298.000 unieke hypotheekaanvragen via HDN aangevraagd, zo’n 32% meer dan in 2014 (ca. 225.000).

Hypotheekaanvragen 2015

Het totaalaantal verzonden HDN berichten (inclusief verzekerings-, krediet-, dossier-, en procesberichten) vertoont een sterke stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Waar er in 2013 circa 3 miljoen berichten verstuurd werden, was dit in 2014 bijna 6 miljoen. In 2015 zijn ruim 9,8 miljoen berichten via HDN verzonden.

Trends op de hypotheekmarkt
In vergelijking met 5 jaar geleden is een duidelijke verschuiving van de rentevastperioden zichtbaar. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde afgesloten rentevastperiode in 2015 3 tot 4 jaar gestegen. Deze trend is zichtbaar in alle leeftijdscategorieën.

RVP

Ook de gemiddelde leeftijd van hypotheekaanvragers verschuift. In vergelijking met 5 jaar geleden daalt het aantal hypotheekaanvragers in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jarigen. Daarentegen is het aantal hypotheekaanvragers in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar gestegen.

Leeftijd

Verwachtingen voor 2016
HDN verwacht dat het herstel van de koopwoning- en hypotheekmarkt doorzet met een groei in de unieke hypotheekaanvragen van circa 10% ten opzichte van 2015. Het berichtgebruik zal naar verwachting verder toenemen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de groei van de hypotheekmarkt. Anderzijds door het toenemende belang van efficiënte processen en gestandaardiseerde berichtuitwisseling bij productaanbieders, distributiepartijen en service-organisaties. Dit dient het gezamenlijke belang van de keten om consumenten nog sneller te kunnen laten weten waar zij aan toe zijn.

Een extra impuls aan de hypotheekmarkt, naast het aantrekken van de woningmarkt, wordt verwacht vanuit de groei van het aantal oversluiters in 2016. Dit komt doordat er in 2006, toen de hypotheekmarkt booming was, veel hypotheken afgesloten zijn met een rentevastperiode van 10 jaar die in 2016 aflopen.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content