Skip to Content

Branchebreed initiatief HANDIG! onder de paraplu van HDN

Ruim 2 jaar geleden heeft een aantal marktpartijen op initiatief van IG&H Consulting & Interim de handen ineen geslagen om te komen tot een drastische vereenvoudiging van het aanvraagproces van een hypotheek, o.a. door het gebruik van data in plaats van documenten. Dit initiatief staat in de markt bekend onder de naam HANDIG! (Hypotheek Aanvraag Na Digitaal Inwinnen Gegevens). Belangrijke mijlpaal was de start van een proef in augustus [link persbericht] met het laten vervallen van de werkgeversverklaring door het gebruik van een bericht van het UWV.

Hiermee komt het initiatief in een nieuwe fase die volop kansen biedt voor het realiseren van verdere doorbraken en innovaties die tot doel hebben om de consument sneller duidelijkheid te geven over de hypotheek. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest dat bereikte resultaten beschikbaar worden gesteld aan de gehele branche. Bij die ontwikkeling en doelstelling past een zwaardere rol voor HDN. Daarbij is de afgelopen maanden met alle betrokken partijen op zeer intensieve wijze samengewerkt, hetgeen erin heeft geresulteerd dat per 1 september jl HANDIG! onder de paraplu van HDN is gebracht. Hierdoor wordt HDN opdrachtgever van het initiatief.

Leidend initiatief
HDN zet zich in voor het standaardiseren, digitaliseren en innoveren van de hypotheek-, verzekerings-, en kredietketen. Het koppelen van directe, relevante brondata aan het hypotheekproces is daar een belangrijk onderdeel van. HDN borgt als opdrachtgever een snelle(re) implementatie van het UWV bericht als vervanging voor de werkgeversverklaring, voor alle HDN stakeholders. Inclusief eenduidige omrekentabellen en toepasbaarheid voor een zo breed mogelijke doelgroep klanten. Door ‘HANDIG!’ onder de paraplu van HDN te brengen zijn de HDN stakeholders, via HDN, in de gelegenheid om nog meer relevante (overheids)bronnen aan het hypotheekproces te verbinden. Het versterkt de lobby richting de overheid, er worden belangrijke beleidsaanpassingen bij hypotheekverstrekkers en St. WEW gestimuleerd en echte innovatie in het hypotheekproces wordt kansrijker.

Door het onderbrengen van HANDIG! bij HDN ontstaat een leidend initiatief voor innovatie van het hypotheekproces waarbij zowel consument, adviseur en aanbieder de voordelen ervaren van een sneller en efficiënter proces. 

Ambitie HDN
Alle HDN stakeholders ambiëren op een snellere en efficiëntere wijze te kunnen werken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het elimineren van fysieke documenten. HDN faciliteert hen daarbij. HDN beoogt, als opdrachtgever van ‘HANDIG!’, verdere innovatie in het standaardiseren en digitaliseren van de hypotheekketen te realiseren. Daardoor hoeven in de nabije toekomst inkomensgegevens voor een brede doelgroep niet meer fysiek overlegd te worden. Daarnaast zijn ook koppelingen met andere (overheids)bronnen denkbaar, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het elimineren van fysieke documenten uit het hypotheekproces.

Uitrol
Deelnemende partijen aan de huidige pilot, zijn ABN AMRO (via het label Florius), Rabobank, bijBouwe, De Hypotheker, Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) en HDN. Florius en de Hypotheker zijn inmiddels live en in het vierde kwartaal volgen Rabobank en bijBouwe. Tenslotte heeft ook ING recent besloten het HANDIG! initiatief te versterken.

Bij een positief resultaat van de pilot en evaluatie in de loop van 2017, komt de nieuwe standaard (en het proces) ter beschikking aan alle belanghebbenden. Daarover zal HDN haar stakeholders dan natuurlijk informeren.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content