Skip to Content

Bespaar 300K bedrijfskosten via HDN

HDN heeft samen met enkele business partners een business case opgesteld. Op basis van 300 ontvangen hypotheekaanvragen per maand is zo’n 300K op jaarbasis te besparen door het gebruik van data uit Externe Bronnen, die ontsloten worden via HDN. Dit voordeel wordt behaald door bijvoorbeeld tijdsbesparing werknemers, verbetering datakwaliteit, verhoging hitratio en afname frauderisico.

Ben je benieuwd wat het gebruik van externe bronnen voor jouw organisatie kan betekenen, wil je de business case ontvangen en/of wil je aansluiten bij het project voor de ontsluiting van inkomens- en kredietwaardigheidsbronnen? Neem dan contact op met Arjen de Bake (adebake@hdn.nl).

Het project ‘Externe Bronnen’ is niet het enige project dat leidt tot een sneller, efficiënter proces en lagere bedrijfskosten voor jouw organisatie. Via dit bericht informeren wij je over 3 belangrijke strategische projecten. Deze projecten kunnen mooi aansluiten bij jouw jaarplannen voor Q4 2014 en 2015.

HDN Strategie

afbeelding-eb-mailing0

In de HDN Strategie 2014-2017 sta jij, als HDN-klant, centraal. Dit betekent dat HDN inspeelt op de ontwikkelingen die haar strategische partners doormaken, bij het centraal stellen van hun klanten (zoals de consument). In co-creatie met alle HDN Stakeholders zijn diverse strategische projecten gedefinieerd. Zo geven bijvoorbeeld de projecten ‘Identity Provider’, ‘Mutatieverzoeken’ en de ‘Externe bronnen’ directe invulling aan onze gezamenlijke doelstellingen. Wat dit voor jouw organisatie kan betekenen, leggen we hierna uit.

Rol consument
De consument verwacht (digitale) mogelijkheden om zelf werkzaamheden te verrichten bij het afsluiten van een hypotheek, krediet of verzekering. Dit heeft onder andere als gevolg dat jouw organisatie wel zeker wil weten of die consument ook daadwerkelijk is, wie hij zegt dat hij is. Daarnaast zien wij mogelijkheden om via de consument toegang tot bepaalde, relevante data (Externe Bronnen) te komen. Hiermee houdt het project ‘Identity Provider’ zich bezig. Wij onderzoeken de mogelijkheden om klant identificatie en autorisatie op een veilige, gestandaardiseerde wijze voor de keten in te richten.
Wij zijn, samen met enkele HDN Stakeholders, goed aangehaakt op diverse initiatieven die op dit moment rond deze ontwikkeling ontstaan, zoals:

  • Het eID-stelsel NL: het initiatief van overheid en private sector om een afsprakenstelsel te ontwikkelen rondom de digitale identiteit van de consument. Dit moet leiden tot een digitaal paspoort voor iedere Nederlander, naast het reguliere, fysieke paspoort.
  • QIY Foundation: een portal van de consument om over zijn eigen  gegevens te beschikken en zelf te bepalen met wie deze gegevens gedeeld kunnen worden. Hierdoor kan de consument relevante, gevalideerde data in het hypotheekproces beschikbaar stellen.
  • IG&H initiatief:  waarin diverse mogelijkheden m.b.t. het ontsluiten van consumentendata in het hypotheekproces worden onderzocht.

Doelstelling van HDN is om, vanuit het consumentenperspectief, tot betrouwbare en gemakkelijke oplossing(en) te komen voor consumenten identificatie en autorisatie. Zodat een consument voor al zijn hypotheek-, krediet- en verzekeringszaken op vertrouwde wijze zelfwerkzaam kan zijn. Daarom werken wij ook samen met SIVI (Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairsbranche). Wij houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen en toekomstige aansluitmogelijkheden.

Heeft jouw organisatie interesse om deel te nemen aan pilot(s) op dit domein, laat ons dit dan weten via Arjen de Bake (adebake@hdn.nl).

Mutaties en klantinformatie
De strengere wet- en regelgeving en de wijzigingen in het fiscale stelsel leiden ertoe dat consumenten steeds vaker wijzigingen in hun huidige producten doen (i.p.v. oversluiten). Dit proces is nog niet gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Daarom hebben wij in co-creatie met diverse HDN Stakeholders een mutatiebericht ontwikkeld. Dit bericht wordt vooraf gegaan door een klantinformatiebericht, met daarin de actuele status van het product. Zo is geborgd dat de actuele klantsituatie het (juiste) uitgangspunt voor de mutatie is.

HDN heeft een brede groep realisatiedeelnemers voor het mutatie- en klantinformatiebericht. Doelstelling van deze groep is om in Q1 2015 met een kritische massa het mutatie- en klantinformatiebericht operationeel in de keten te hebben.

Heeft jouw organisatie interesse om aan te haken bij deze groep, laat  ons dit dan weten via Burny Verbeek (bverbeek@hdn.nl).

Externe Bronnen
Zoals eerder aangegeven, is het mogelijk om fors te besparen door Externe Bronnen via HDN te koppelen. Op dit moment hebben wij Kadaster-, Calcasa-, NBWO- en NWWI-data als Externe Bronnen operationeel. Momenteel worden inkomens- en kredietswaardigheidsbronnen aan het HDN Plaform gekoppeld. Ook deze bronnen leveren hun bijdrage aan een (kosten)efficiënter en effectiever proces, van oriëntatie/advies, acceptatie en (bijzonder)beheer.

Heeft jouw organisatie interesse om Externe Bronnen aan jullie processen te koppelen, neem dan contact op met Arjen de Bake (adebake@hdn.nl).

Het is nu de tijd dat de plannen en budgetten voor 2015 opgesteld worden. Dat is de reden, waarom wij jou deze ontwikkelingen onder de aandacht brengen. Via onze coöperatie kunnen wij in co-creatie inspelen op deze belangrijke ontwikkelingen en jouw organisatie (en de hele keten) helpen bij het inspelen van de behoefte van de consument.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over deze, of andere projecten en/of ontwikkelingen.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content