HDN Poortwachter

Krijg controle op de HDN berichtenuitwisseling

hero image decor

Waarom de HDN poortwachter?

Met behulp van de HDN Poortwachter wordt controle in de HDN berichtenuitwisseling over het HDN netwerk ingeregeld.

Zo kan gedefinieerd worden welke partijen geautoriseerd zijn berichten met elkaar uit te wisselen en welke soort berichten een partij ondersteunt (bijvoorbeeld enkel hypotheek offerte aanvragen en geen leven polissen).

Met behulp van de HDN poortwachter kan de aanbieder:

  • De berichtsoorten die een intermediair naar een productaanbieder mag communiceren. Hiermee kan de productaanbieder sturen op berichtsoorten.
  • Routeren. Naar welke node een bericht gerouteerd dient te worden (bijvoorbeeld LX berichten naar node nr x, AX naar node nr y).

Deze instellingen kunnen per productaanbieder gedefinieerd worden. Deze verzameling aan instellingen vormen voor een productaanbieder een communicatiedienst.

Open de poortwachter

image description

Handleiding poortwachter

Dit document beschrijft de functies en het gebruik van de HDN Poortwachter en is bedoeld voor functioneel beheerders bij productaanbieders, die verantwoordelijk zijn voor HDN distributie.

Handleiding poortwachter