Skip to Content

Lid Werkgroep Techniek en Ontwikkeling

Draag bij aan een veilig HDN Platform en 'state of the art' tools.

hero image decor

Voor de HDN Platform werkgroep Techniek en Ontwikkeling hebben wij meerdere vacatures open staan.

Werkgroep Techniek en Ontwikkeling:  

  • partijen uit het midden van de keten (CRM, servicer);
  • gebruikers.

Rol werkgroep
De werkgroep bestaat uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van ketenpartijen en heeft in de basis een consulterende rol, maar initiatieven worden zeker op prijs gesteld. De werkgroep bespreekt zowel vanuit de techniek als vanuit de business de wensen, mogelijke technische oplossingen en de implementatie(tijd) daarvan. En zoals dat hoort bij een vereniging, werken we ook graag samen om de werkwijze rond en de communicatie over wijzigingen te verbeteren. 

De focus van de werkgroep ligt op het HDN Platform en de mogelijkheden van het HDN Portaal. De samenhang met HDN Schemabeheer en HDN Index nemen we zeker mee. Naast deze werkgroep heeft HDN ook nog werkgroepen voor Hypotheken, Verzekeren, Kredieten, Bankgaranties, Actief klantbeheer, Data, Bronnen en Certificeren. 

Wie zoeken we?
Voor de werkgroep zoeken we vertegenwoordigers van HDN leden en gebruikers die een goed zicht hebben op de HDN-keten. Je hebt kennis nodig over IT en hoe je dat inzet om wensen vanuit de business zo goed mogelijk te faciliteren. Je moet een inschatting kunnen maken van de impact van veranderingen op de gebruikers en mogelijke optimalisaties kunnen signaleren. 

Te verwachten capaciteitsclaim
De werkgroep overlegt online eens in de twee à drie maanden. Soms treft de groep elkaar ook fysiek bij ons op kantoor in De Meern. Ter voorbereiding moet je vaak stukken doornemen. Voor elke bijeenkomst is de besteding, inclusief voorbereiding, ongeveer een halve dag. Hiernaast worden wijzigingsverzoeken voorgelegd waarop je, vaak binnen een gestelde termijn, moet reageren. Afhankelijk van de grootte en de frequentie van de wijzigingsverzoeken moet je hier additioneel een aantal uren per maand voor reserveren. 

Samen werken aan meer efficiëntie in de financiële keten
HDN is een vereniging die haar werk voor de keten goed kan uitvoeren door de ondersteuning die zij ontvangt van haar stakeholders. Deze wijze van samenwerken vormt de kracht en het bestaansrecht van onze vereniging. We doen met de vraag voor deelname aan de werkgroep een beroep op jullie organisatie om een steentje bij te dragen aan verdere professionalisering en optimalisatie van de dienstverlening van de vereniging aan haar leden en gebruikers. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

Aanmeldingen

Wil je meer weten over de werkgroep? Neem dan contact op met Jan Schrama via jschrama@hdn.nl . Hoef je niet langer na te denken en vind je het leuk om met vakgenoten verder te kijken dan jouw eigen afdeling of organisatie op het gebied van IT? Meld je dan aan door het formulier in te vullen.

Return to Content