Skip to Content

Lid Werkgroep Bronnen

Vind je het leuk om met vakgenoten na te denken over optimale inzet van bronnen in de financiële keten?

hero image decor

Voor de HDN Standaard werkgroep Bronnen hebben wij meerdere vacatures open staan.

Werkgroep Bronnen:  

  • twee adviespakketten;
  • één gebruiker.

Rol werkgroep
De werkgroep bestaat uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van ketenpartijen en heeft een consulterende en adviserende rol op het onderhoud van de berichtensoorten binnen de HDN Standaard. 

  • De werkgroep Bronnen is verantwoordelijk voor het beheer en optimalisatie van het gebruik van bronberichten (CA/CX/EA/EX) en de daarmee samenhangende ketenafspraken. 

Verzoeken tot wijzigingen in deze berichten of de hiermee samenhangende ketenafspraken worden altijd voorgelegd aan de werkgroep. Hiernaast adviseert de werkgroep ook over procedures rondom het beheer van de HDN Standaard. Naast deze werkgroep heeft HDN ook nog werkgroepen voor Hypotheken, Verzekeren, Kredieten, Bankgaranties, Actief klantbeheer, Data, Techniek en Ontwikkeling en Certificeren. 

Wie zoeken we?
Voor de werkgroep zoeken we vertegenwoordigers van HDN leden en gebruikers die een goed zicht hebben op de HDN-keten. Je hebt kennis nodig over hoe HDN binnen de eigen bedrijfsprocessen wordt gebruikt, maar ook hoe eventuele veranderingen de andere ketenpartijen raakt. Je moet een inschatting kunnen maken van de impact van veranderingen in de HDN Standaard en mogelijke optimalisaties kunnen signaleren. 

Te verwachten capaciteitsclaim
De werkgroep overlegt online eens in de twee à drie maanden. Soms treft de groep elkaar ook fysiek bij ons op kantoor in De Meern. Ter voorbereiding moet je vaak stukken doornemen. Voor elke bijeenkomst is de besteding, inclusief voorbereiding, ongeveer een halve dag. Hiernaast worden wijzigingsverzoeken voorgelegd waarop je, vaak binnen een gestelde termijn, moet reageren. Afhankelijk van de grootte en de frequentie van de wijzigingsverzoeken moet je hier additioneel een aantal uren per maand voor reserveren. 

Samen werken aan meer efficiëntie in de financiële keten
HDN is een vereniging die haar werk voor de keten goed kan uitvoeren door de ondersteuning die zij ontvangt van haar stakeholders. Deze wijze van samenwerken vormt de kracht en het bestaansrecht van onze vereniging. We doen met de vraag voor deelname aan de werkgroep een beroep op jullie organisatie om een steentje bij te dragen aan verdere professionalisering en optimalisatie van de dienstverlening van de vereniging aan haar leden en gebruikers. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

Aanmeldingen

Wil je meer weten over de werkgroep? Neem dan contact op met Gerben Neven via gneven@hdn.nl. Hoef je niet langer na te denken en vind je het leuk om met vakgenoten verder te kijken dan jouw eigen afdeling of organisatie op het gebied van kredietprocessen? Meld je dan aan door het formulier in te vullen.

Return to Content