Skip to Content

Verslag HDN Meet-up 9 juni in Utrecht

Op 9 juni kwamen specialisten uit de financiële keten bij elkaar om meer te horen over de activiteiten van HDN en om samen te kijken waar en wat er beter kan in met de communicatie in de keten. Nieuwe punten zijn boven tafel gekomen en er is nagedacht over acties hoe we het in 2023 beter kunnen doen. Hieronder een korte aftermovie van de Meet-up en daaronder een samenvatting van de workshops die zijn gehouden in Utrecht.

Datasharing

HDN en data delen
De constatering is dat veel domeinspecifieke datadeel-initiatieven nog niet op elkaar zijn afgestemd. Over domeinen heen data delen is beperkt.  Hierdoor blijft veel waarde uit data onbenut. De opdracht voor HDN is het faciliteren van verbeteren van de datakwaliteit. Het efficiënter inrichten (voorkomen van dubbele invoer, data op het juiste moment beschikbaar) en het zijn van ‘point of trust’ (kijken naar dezelfde informatie).

Initiatieven binnen het hypotheekdomein zijn verbeteren uitbreiden van (semi-) publieke bronnen.  En het aansluiten van leveranciers van consumentendata.

Initiatieven buiten het hypotheekdomein zijn

 • Zorgeloos Vastgoed: keten bouwen van koper en makelaar tot geldverstrekker en notaris. De eerste implementatie met de gedatificeerde koopovereenkomst is in voorbereiding
 • GoedIDee: veilige identificerende gegevens uitwisselen
 • Green Loans, ontstaan vanuit de Data Sharing Coalition en een samenwerking tussen EDSN en HDN

Greenloans
Data uit het energiedomein wordt gedeeld met het hypotheekdomein. Een huiseigenaar wil slimmemeterdata delen met de adviseur om zo hulp te krijgen bij de verduurzaming van het huis. De adviseur maakt de klant wegwijs in energiebesparende opties en geeft een duurzaamheidadvies over een gunstige ‘groene’ lening om die investering te financieren.

Via een koppeling tussen het netwerk van EDSN en HDN kunnen we meterstanden delen en daarmee inzicht geven in hoe energiebehoeftig een object is. Hiervoor hebben we case uitgewerkt hoe dit zou kunnen werken. We hebben hierbij twee vragen:

Wat kan je nog meer met slimmemeterdata?
Enkele suggesties die daarbij gedaan zijn tijdens de sessie:

 • In beheer: dus vooral de data van de huidige bewoners voor een verduurzamingsadvies
 • Bij beheer vaststellen van risico-profiel: hoe gaat iemand om met zijn huis
 • Buurtgegevens als referentiegegevens
 • Koppelen aan tarifering
 • Combineren met m2 en m3
 • Combineren met RVO; splitsen in groen/fossiel
 • Budgetruimte bepalen (minder uitgeven aan energie is meer over voor andere dingen) (zie ook volgende vraag PSD2-data)
 • Mantelzorg ontlasten (als je een app hebt waarbij je energieverbruik monitort, kun je activiteit waarnemen en heb je “een “ indicatie of alles nog goed gaat

Welke andere bronnen domeinbronnen gaan het hypotheekproces helpen?
Het algemene nut van data:

 • Meer objectieve data is minder subjectieve adviezen/aannames/acceptatie/etc.
 • Zoeken naar “ontzorging” à data die onrust wegneemt, duidelijkheid schept
 • Alles wat helpt om dichter bij “netto beschikbaar” te komen
 • Met stip: PSD2/rekeninggegevens
 • Huur
 • BAG
 • Energielabel
 • Info woning à bv dakconstructie voor verduurzaming
 • Met name voor hypotheek gerelateerde verzekeringen: info van zorgverzekeraar (risicobepaling voor personen waar het in eerste instantie niet lijkt te kunnen)
 • Gegevens overheid over subsidies etc.

Nieuwe schemabeheertool

 

De tool waarmee aanbieders en HDN de berichten voor gegevensuitwisseling tussen maatschappij en financieel adviseurs beheren, wordt vernieuwd. Samen met het bedrijf Avisi ontwikkelen we deze nieuwe schemabeheertool. Tijdens de sessie was de leverancier aanwezig en hebben de deelnemers aangegeven wat zij wel en niet goed vinden aan de huidige beheertool en welke wensen er leven. De tips in willekeurige volgorde:

 • Denk goed na bij toepassen 4-ogen (ook voor andere HDN-tools)
 • Volg algemene conventies voor UX/kijk naar best practises
 • Direct toelichting op wat er gebeurt/tooltips/online help
 • Voor systeemhuizen (maar ook voor anderen): Overzicht verschillen over maatschappijschema’s heen (wie stelt rubriek verplicht en wie niet etc.)
 • Zo veel mogelijk werken met keuzelijsten: dan is invoer eenduidig en voorkom je dat velden niet of onduidelijk worden ingevoerd
 • Opmerkingen bij condities, zowel toelichting voor gebruik als “waarom” en ook de toelichting overal beschikbaar maken
 • Vergelijken van berichtschema’s (generiek vs my-specifiek) en versies van berichtschema’s
 • Update=proces flexibeler, wijzigingen terugdraaien en terugtrekken, overschrijven
 • Alleen verschillen pud-nieuw  generiek overnemen naar nieuwe my-schema

De feedback is meegenomen in de requirements voor de nieuwe tooling en krijgen een plek in de userstory’s waarmee ontwikkelaars later aan de slag gaan. Ook hebben mensen zich opgegeven om te helpen bij het ontwikkelen van de nieuwe schemabeheertool. Daar zijn we blij mee.

HDN Index roadmap

 

Tijdens de sessie zijn de deelnemers meegenomen in:

 • De HDN data propositie; welke data is inzichtelijk en voor wie. Een belangrijke ontwikkeling is de Passeer Index en het Duurzaamheidsdashboard. Volledig inzicht in de volumes van gepasseerde hypotheken en Verduurzaming vanuit de hypotheekmarkt zijn interessante ontwikkelingen.
 • De roadmap 2022 is gepresenteerd en partijen kunnen participeren in bepaalde ontwikkelingen.

Opmerkingen die tijdens de sessie naar voren kwamen:

 • Usability van de HDN index: er is zoveel mogelijk waardoor je als gebruiker wel eens verdwaald
 • Passeringen zijn een waardevolle toevoeging van informatiepunten, met name omdat dit 99% marktaandeel is

Goed IDee

 

Tijdens de sessie zijn de deelnemers meegenomen in:

 • De ontwikkeling van digitale identificatie en ondertekening in het woondomein (makelaar, taxateur, intermediair en aanbieder). Consumenten hebben in de (nabije) toekomst een wettig middel (eIDAS – gekwalificeerd) waarmee zij online kunnen handelen. Dienstverleners (intermediairs/ aanbieders) dwingen consumenten niet welke te gebruiken. We spreken alleen met elkaar af welk ‘level of assurance’ voldoende is voor identificatie en ondertekening van documenten.
 • De ontwikkelingen bij de NVM en hoe het hypotheekdomein hier op kan meeliften; veel consumenten gebruiken het gekwalificeerde middel (Vidua). Robert Tiessen van Vidua lichtte de aanpak toe en schetste de plannen voor de komende maanden.
 • De klantreis bij het gebruik van een eID middel in de keten en welke planning er ligt bij HDN stakeholders.

Inkomensverklaring ondernemer digitaliseren

 

Tijdens de workshop is een toelichting gegeven op het project Zakelijk Inkomen. Er waren zowel intermediaire organisaties, geldverstrekkers, een servicer en serviceproviders onder de deelnemers vertegenwoordigd. Hierdoor konden we een goede afgewogen discussie voeren over de belangen van de verschillende ketenpartijen ten aanzien van dit proces. Ook was rekenexpert Pentrax bij de workshop aanwezig waardoor we wensen en (on)mogelijkheden vanuit de rekenexperts goed konden bespreken.

Tijdens de sessie kwamen ideeën naar voren hoe het proces verder te kunnen optimaliseren. Eén van de opmerkingen was dat bij het nieuwe proces veel door het intermediair wordt ingevuld terwijl dat hiervoor vooral via de consument zelf liep. Dit is met opzet zo gedaan omdat uit eerdere consultaties naar voren is gekomen dat het intermediair meer grip op het proces wil hebben. Met de nieuwe werkwijze loopt alles via één systeem en is de status inzichtelijk voor het intermediair. Dit levert uiteindelijk tijdswinst op t.o.v. het huidige volledig van het intermediair losstaande proces tussen klant en de rekenexperts zelf.

Omdat er te weinig tijd was om de workshop volledig te doorlopen wordt voor diegene die willen/kunnen een vervolgsessie ingepland. Wil je hierbij zijn? Laat het ons weten via Ilyas Yekhlef, iyekhlef@hdn.nl.

Zorgeloos Vastgoed – digitale koopovereenomst

 

Binnen Zorgeloos Vastgoed zet HDN zich in om veilige informatie-uitwisseling tussen ketenpartners te faciliteren onder regie van de burger. Zo werken wij aan het beschikbaar maken van een volledig gedigitaliseerde koopovereenkomst via HDN. De deelnemers aan de online en offline sessie leverde veel input voor de werkgroepen van Zorgeloos Vastgoed.

 • Het onderwerp werd positief ontvangen en uitkomst was dat partijen zeker interesse hadden. Naast de digitale koopovereenkomst was men ook geïnteresseerd in het standaardiseren van andere processen door de hele woonketen als de hypotheekakt en identificatie.
 • Hieruit bleek ook dat de deelnemers van HDN nog niet altijd precies weten wat aan de voorkant van de woonketen reeds mogelijk is. De makelaars zijn op het gebied van digitaliseren en digitaal ondertekenen verder dan wij soms denken. HDN moet hier de rol op zich nemen om eenieder beter te informeren.
 • Ook is gekeken of het initiatief van de digitale koopovereenkomst in een bestaande HDN-werkgroep onder te brengen zodat de deelnemers beter geïnformeerd blijven. Hier gaat HDN de komende tijd over nadenken wat de beste aanpak is.

Online Meet-ups

Ook van de online Meet-up sessies zijn samenvattingen, presentaties, miroborden en video opnames beschikbaar. Klik hieronder op de link van je interesse.

 

Dinsdag 7 juni
Integratie documentenproces en brondata

Dinsdag 7 juni
Geldigheid & dossiers

Woensdag 8 juni
Gebruik koopovereenkomst: Advies vs. Acceptatie

Woensdag 8 juni
Beheerprocessen voor verzekeren?

Donderdag 9 juni
Aanvraagvolgnummer of DosserID gebruiken als uniek ID van een dossier via HDN?

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content