Skip to Content

Vacature werkgroep Compliance & Security

hero image decor

Binnen HDN kennen we verschillende werkgroepen die bestaan uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van leden en gebruikers van HDN. De werkgroep Compliance & Security heeft een consulterende en adviserende rol èn geeft gevraagd en ongevraagd advies op de gebieden compliance en security. Momenteel kennen we een aantal vacatures in deze werkgroep. Geïnteresseerd? Lees dan verder en reageer snel!

Aandachtsgebieden
HDN raadpleegt de experts in de werkgroep en zoekt afstemming over compliance en security onderwerpen die de vereniging HDN, het HDN platform en/of de gebruikte tooling raken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Compliance: implementatie van nieuwe wetgeving (zoals de AVG), SOC2 en/of ISO27001.
  • Security: het laten uitvoeren van een pentest, de mogelijke issues die daaruit voortvloeien en de wijze waarop die gemitigeerd kunnen worden; of het voorstel van HDN om een mogelijk issue te accepteren.

Rol werkgroep
De werkgroep Compliance & Security heeft een consulterende, toetsende en adviserende rol op het gebied van compliance en security. HDN legt voorstellen neer in de werkgroep en vraagt of de leden zich daarin kunnen vinden. De werkgroep kan natuurlijk zelf ook een (tegen-)voorstel indienen. Besluiten rondom genoemde aandachtsgebieden worden genomen door de directie van HDN.

Wie zoeken we?
Voor deze werkgroep zoeken we vertegenwoordigers van HDN leden en gebruikers die kennis hebben van de wijze waarop HDN binnen de eigen bedrijfsprocessen wordt gebruikt en hoe het aansluit op andere ketenpartijen. Je moet een inschatting kunnen maken van de impact van wijzigingen in de processen en tooling òf de impact van nieuwe / gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van compliance en security in relatie tot HDN. Binnen de werkgroep zijn we op zoek naar experts op de volgende gebieden:

  • Compliance – aandachtsgebied Audit
  • Compliance – aandachtsgebied Legal
  • Security – aandachtsgebied Information Security

Wat verwachten we van je?
Als deelnemer aan de werkgroep werk je samen aan een zo veilig en goed mogelijk georganiseerd HDN. Je hebt een rol in de werkgroep namens een organisatie, maar vertegenwoordigt niet de individuele belangen van deze organisatie – maar van de gehele keten. Je wordt voor een bepaalde periode benoemd, in de basis is dit een termijn van 3 jaar. Na deze periode probeer je zelf, binnen je eigen organisatie, een vervanger te zoeken. Lukt dat niet dan stelt HDN de vacature open voor andere partijen, bij voorkeur uit eenzelfde soort ketenpartij.

De werkgroep overlegt zo’n 4x keer per jaar (laatste tijd vooral via Teams). Ter voorbereiding ontvang je stukken om door te nemen. Voor elke bijeenkomst is de besteding, inclusief voorbereiding, ongeveer een dag. Hiernaast krijg je soms adviesverzoeken voorgelegd waar reactie op nodig is binnen een gestelde termijn. Afhankelijk van de impact en de frequentie van de adviesvraag heb je hiervoor additioneel een aantal uren per maand nodig. Verder verwachten we een actieve deelname en vervul je een ambassadeursrol voor HDN, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.

Aanmeldingen
Ben je HDN lid of gebruiker en wil je bijdragen aan een zo goed georganiseerd en veilig mogelijk HDN? Meld je dan aan voor de werkgroep Compliance & Security door een mail te sturen naar Peter de Raadt, pderaadt@hdn.nl. Vermeld hierin in elk geval:

  • Je naam en organisatie;
  • Voor welke aandachtsgebied je jezelf wil aanmelden;
  • Een korte motivatie.

Neem voor meer informatie ook contact op met Peter via pderaadt@hdn.nl.

Samen werken aan meer efficiëntie in de financiële keten
HDN is een vereniging die haar werk voor de keten goed kan uitvoeren door de ondersteuning die zij ontvangt van haar stakeholders. Deze wijze van samenwerken vormt de kracht en het bestaansrecht van onze vereniging. We doen met de vraag voor deelname aan de werkgroep een beroep op jullie organisatie om een steentje bij te dragen aan verdere professionalisering en optimalisatie van de dienstverlening van de vereniging aan haar leden en gebruikers.

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content