Skip to Content

Nieuwe mogelijkheden in HDN Index

Wist je dat er steeds meer aanvragen, met de grootste piek in maart, zijn voor de verbouwing van een woning? En wist je dat de starters binnen 4 weken akkoord krijgen op hun aanvraag terwijl dit bij de andere soorten klanten 5 tot 10 dagen langer is? Deze, en nog veel meer nieuwe informatie, is sinds de nieuwe release van afgelopen week beschikbaar in de HDN markt-, proces- en klantprofiel-index. Benieuwd wat de nieuwe mogelijkheden zijn? Hieronder een uitgebreide toelichting.

Markt Index
De Markt Index is al jaren de plek voor management informatie met betrekking tot de hypotheekmarkt. Met de laatste toevoegingen is nu een eerste brug gelegd tussen de hypotheek- en woningmarkt door meer kenmerken van de achterliggende objecten op te nemen en deze te visualiseren op het nieuwe dashboard ‘Objecten’. Hier is onder andere te zien welk deel van de aanvragen bedoeld is voor de koop van een woning, het aantal aanvragen uitgesplitst naar soort onderpand en de verdeling van de marktwaarden in klassen. Combineer dit met bestaande filters op, bijvoorbeeld, regio en periode of nieuwe filters zoals KoopJN en fase van de aanvraag om een beeld te krijgen van (regionale) ontwikkelingen van de woning- en oversluitmarkt.

Voorbeelden nieuwe inzichten
Ter illustratie van enkele nieuwe inzichten die mogelijk zijn gemaakt door de nieuwe toevoegingen:

 • In het eerste half jaar van 2020 werden 156.703 aanvragen ingediend voor de koop van een woning. Hierbij betrof het in 14,8% van de gevallen een nieuwbouwwoning. Van deze aanvragen zijn er op het moment van schrijven 110.402 akkoord gegaan en 16.096 nog in behandeling.
 • In 2017 vroeg de Starter Jong gemiddeld €172.500 aan hypotheek aan voor het kopen van een woning ter waarde van €184.500. In 2020 was dit gestegen naar €201.000 hypotheek voor een woning ter waarde van gemiddeld €222.500. Dit suggereert dat er ruim €8.000 meer eigen geld wordt ingelegd dan drie jaar geleden.
 • Er worden steeds meer hypotheken aangevraagd voor de verbouwing van een woning (klantprofiel: Verbouwer). Het geleende bedrag voor de verbouwing is al jaren relatief stabiel rond de €50.000. Het aantal aanvragen piekte in maart met 6.782 (waarvan 4.782 akkoord, 1.347 afgewezen en 653 nog lopend).

Aantal aanvragen ingediend door klantprofiel Verbouwer per JaarMaand van 2019-01 tot 2020-07

Proces Index
De Proces Index helpt bij het inzichtelijk maken van de verwerking van hypotheken waarbij de nadruk vooral lag op het benchmarken van conversies, doorlooptijden en documenten (DA). Met de nieuwste versie van de applicatie worden er nog meer handvatten geboden voor het inzichtelijk maken van het verwerkingsproces. Zo kan er aan de hand van een nieuw filter eenvoudig onderscheid gemaakt worden tussen aanvragen voor de koop van een woning of over- en bijsluitingen en is het door toevoeging van de klantprofielen mogelijk het proces per doelgroep te analyseren en optimaliseren. Verder biedt het nieuwe werkblad ‘Fases en statussen’ een kijkje in zowel de eigen pijplijn als die van de markt.

Voorbeelden nieuwe inzichten

 • Gemiddeld wordt ongeveer 70% van de aanvragen geaccordeerd / in beheer genomen. Daarbij worden aanvragen voor de koop van een woning relatief iets vaker geaccordeerd en over- of bijsluitingen iets minder.
 • Bij 1 op de 3 lopende aanvragen wordt er gewacht op aanvullende stukken. In 15% van de gevallen is de aanvraag niet te verwerken en dient deze aangepast te worden.
 • Van alle aanvragen die niet doorgaan wordt slechts 1 op de 10 daadwerkelijk afgewezen. Meer dan 80% wordt om een andere reden beëindigd.
 • De starter profielen (Starter Jong, Stabiel en Hoog Segment) ontvangen gemiddeld binnen 4 weken akkoord op hun aanvraag (~ 26 – 27 dagen). Bij de andere profielen is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 5 tot 10 dagen langer.

Klantprofiel Index
HDN introduceerde vorig jaar de klantprofielen om af te stappen van de ééndimensionale indeling van hypotheekgevers en zo een genuanceerder beeld te creëren van de hypotheekmarkt. Hoewel dit door de markt zeer goed is ontvangen, kregen wij ook geregeld het verzoek de profielen transparanter te maken en beter toe te lichten. Want wat is die Opstromer nou precies en hoe verschilt deze van de Doorstromer NHG of Opstromer Nieuwbouw? Met dit in gedachten is het nieuwste werkblad ‘Detailoverzicht profielen’ ontwikkeld waarbij de gebruiker zelf een profiel kan selecteren en daarvan de spreiding van het inkomen, de leeftijd, de rentevaste periode en LTV-klasse kan bekijken. Zo kan niet alleen een beter beeld gevormd worden van de verschillende profielen, maar ook nog eens bekeken worden in hoeverre men afwijkt van de markt. Daarbij is er ook de mogelijkheid om zelf de RVP en LTV klasseringen naar eigen wens aan te passen.

Voorbeelden nieuwe inzichten

 • Ten opzichte van de Opstromer Nieuwbouw heeft de Opstromer doorgaans een lager inkomen, zijn ze gemiddeld wat jonger en wordt er t.o.v. de waarde van de woning iets minder geleend. Wel kiezen ze beiden in ongeveer de helft van de gevallen voor een rentevast periode van 20 jaar.
 • Bij de Starter Jong is een verschuiving naar wat hogere inkomens en een iets oudere gemiddelde leeftijd zichtbaar. Ook is er in 2020 een veel duidelijkere voorkeur voor een langere rentevast periode (20 jaar) dan in 2018 het geval was.
 • Ook bij de Ondernemer Aankoop is over de jaren een verschuiving naar hogere inkomensklassen zichtbaar. Verrassend genoeg neemt bij dit profiel het aandeel van de jonge leeftijdsklassen juist toe. De voorkeur voor middellange RVP (10 jaar) is in dit jaar wel omgeslagen naar een langere rentevast periode (20 jaar).

Favorieten
HDN heeft bladwijzers toegevoegd op onderdelen die interessant zijn om periodiek in te zien, noem ze favorieten. Per HDN index applicatie hebben wij enkele bladwijzers toegevoegd.

Markt Index

 • Aankopen energiezuinige woningen: Bekijk welke doelgroepen in het huidige en vorige jaar akkoord hebben gekregen voor het kopen van een woning met energieklasse A+ of hoger en wat je marktaandeel per doelgroep is
  • Selecteert aanvragen ten behoeve van de aankoop van een woning waarop akkoord is gegeven / in beheer zijn genomen waarbij een object betrokken is met een energieklasse van A+ of hoger. Navigeert daarnaast naar het werkblad ‘Objecten’ en past layout van grafiek aan om marketing profielen te tonen (laatstgenoemde werkt mogelijk nog niet op productie vanwege oudere versie Qlik)
 • Afgewezen / beëindigde leningen lopend jaar: Bekijk hier welk soort leningen in het afgelopen jaar zijn afgewezen of beëindigd.
  • Selecteert de aanvragen die zijn beëindigd dan wel afgewezen in het afgelopen (= lopend) jaar en navigeert naar het werkblad ‘Inhoud van een lening’.

Proces Index

 • Documentaanvragen: Ga direct naar het werkblad ‘DA documenten’ en zie in het staafdiagram linksboven welke stukken je veel opvraagt en hoe dit zich verhoudt tot de markt
  • Navigeert naar het werkblad DA documenten
 • Profiel – Ondernemer Aankoop: Algemene informatie zoals aantal, conversie en doorlooptijd met betrekking tot aanvragen van het profiel Ondernemer Aankoop
  • Selecteert het marketingprofiel Ondernemer Aankoop en navigeert naar het werkblad ‘Dashboard’.
 • Afgekeurde documenten: Selecteert alle documenten waarbij de status ’07 Afgekeurd en opnieuw aan te leveren (zie toelichting)’ is voorgekomen en opent het werkblad ‘DA documenten’
  • Selecteert documenten waarbij de status ’07 Afgekeurd’ is voorgekomen (Doc. status wijziging bevat ‘07’) en opent werkblad ‘DA documenten’.

Klantprofiel Index

 • Afwijzingen per profiel – lopend jaar: Selecteert de afgewezen en beëindigde aanvragen van het afgelopen jaar en toont de ontwikkeling daarvan, het marktaandeel en de afwijking van het marktgemiddelde per doelgroep op het werkblad ‘Ontwikkeling profielen’
  • Selecteert de afgewezen en beëindigde aanvragen van het afgelopen (= lopend) jaar en toont de ontwikkeling daarvan, het marktaandeel en de afwijking van het marktgemiddelde per doelgroep op het werkblad ‘Ontwikkeling profielen’.
 • Afwijzingen per profiel – lopende maand: Selecteert de afgewezen en beëindigde aanvragen van de afgelopen maand en toont hoe deze zijn verdeeld over de klantprofielen op het werkblad ‘Dashboard’.
  • Selecteert de afgewezen en beëindigde aanvragen van de afgelopen maand en toont hoe deze zijn verdeeld over de klantprofielen op het werkblad ‘Dashboard’.
 • Akkoord per profiel: Selecteert de aanvragen die zijn geaccordeerd dan wel in beheer zijn genomen in het huidige en vorige jaar en toont de ontwikkeling daarvan, het marktaandeel en de afwijking van het marktgemiddelde per doelgroep op het werkblad ‘Ontwikkeling profielen’.
  • Selecteert de aanvragen die zijn geaccordeerd dan wel in beheer zijn genomen in het huidige en vorige jaar en toont de ontwikkeling daarvan, het marktaandeel en de afwijking van het marktgemiddelde per doelgroep op het werkblad ‘Ontwikkeling profielen’.
image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content