Skip to Content

Volle kracht vooruit met de vijf focuspunten 2023 

hero image decor

Reinier van der Heijden en Jennifer op ’t Hoog

Een knispervers jaar levert nieuwe kansen op én een nieuwe directeur bij HDN: Jennifer op ’t Hoog. Samen met Reinier van der Heijden gaan zij volle kracht vooruit. Dat moet wel, want de markt is op veel fronten in beweging; de kentering van de hypotheekmarkt, grote ambities in gebruik van brondata en de toenemende relevantie van actief klantbeheer. Dit alles vraagt om snelle, veilige en juiste uitwisseling van informatie én relevante services en diensten. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Jennifer en Reinier lichten de vijf focuspunten van HDN voor 2023 kort toe.

  • De HDN standaard groeit

Jennifer: “Ik ben onder de indruk van de kennis en kunde bij HDN. En zie mooie ontwikkelingen! Komend jaar gaan we het informatiebericht en bronbericht aan de standaard toevoegen. Dat zorgt voor continuïteit in dienstverlening en hierdoor kunnen we de markt efficiënter bedienen. Op dit punt moet je ook kritisch durven kijken naar de eigen processen, vind ik. Daarom houden we dit jaar onze processen tegen het licht en kijken we wat we slimmer kunnen vormgeven. Gevolg van uitbreiden van de standaard is dat het aandachtsgebied van certificeren ook groeit. Om die reden nemen we ook het huidige certificeringsproces onder de loep en maken we het toekomstproof.”  

  • Nieuwe technologie als versneller

Reinier: “Het HDN Platform en de HDN Tooling worden in 2023 nog beter en leuker. Met de nieuwe versie van de API technologie (API V2), het dossierUuid als aanvraagvolgnummer en de introductie van de nieuwe HDN Schemabeheertool, komt de kracht van het API-platform nu echt naar voren. Het proces (van wie, voor wie, waar gaat het over) en de inhoud (het HDN bericht uit de schemabeheertool) worden afzonderlijk, maar wel in samenhang, ingeregeld. Dat betekent dat nieuwe informatiebronnen en consumentendataleveranciers generiek worden ontsloten en berichten makkelijker en sneller gedeeld worden. De nieuwe HDN Schemabeheertool maakt het bovendien mogelijk om bronontsluiting en data op maat te faciliteren en uit te rollen zonder dat op elkaar gewacht moet worden.” 

  • Veilig bronnen ontsluiten en digitaal ondertekenen

Jennifer: “Bij de pressure cooker sessie GoedIDee zagen we onlangs dat ontwikkelaars en architecten al ver zijn met het live krijgen van de nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Op het hoogste beveiligingsniveau uiteraard. Begin dit jaar willen we de definitieve ontsluiting van GoedIDee, de VoorIngevuldeAangifte en Woninggegevens uit de BRP al opleveren. Maar ook gaan we verder met het ontsluiten van bronnen. Want we zijn op weg naar een documentloos hypotheekaanvraagproces; één van de doelen van het convenant brondata. Dit convenant wordt trouwens door steeds meer partijen ondertekend. We zitten inmiddels al op 53 deelnemers, een aantal dat nog wekelijks groeit. Dat onderstreept maar weer dat de wil en gezamenlijke ambitie er in de hele keten is!”

  • Up-to-date klantinfo delen en wijzigingen doorvoeren

Reinier: “Zorgplicht maakt het noodzakelijk dat geldverstrekkers en intermediairs regelmatig toetsen of hypotheekklanten nog steeds een passend product hebben. Belangrijk is dat de intermediair beschikt over up to date informatie van de geldverstrekkers. Dat kan met ons IA/IX bericht. Na de succesvolle pilot met Aegon, De Hypotheekshop en Faster Forward, is alles klaar voor uitrol bij andere partijen. Dat is mooi voor de intermediair maar ook voor de geldverstrekker. Je weet namelijk dat mutaties altijd zijn gebaseerd op de juiste actuele informatie. Naast het delen van informatie vanuit de portefeuille van de geldverstrekker, zetten we dit jaar ook in op standaardiseren van het doorvoeren van mutaties door het intermediair bij de geldverstrekker. Zo maken we aandacht voor bestaande klanten en actief klantbeheer nog beter toegankelijk.  De HDN-snelweg voor het delen van actuele klantgegevens ligt er. Ik zou zeggen, twijfel niet langer en maak er gebruik van.”   

  • Ontwikkelkracht met HDN Data

Jennifer: “HDN beschikt over enorm veel informatie over de Nederlandse hypotheekmarkt. En we vertellen publieke en private organisaties over deze cijfers: we delen en duiden. Deze data vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van passend beleid en nieuwe producten en diensten voor de geldverstrekkers. Naast de bekende maand/kwartaaloverzichten en artikelen gaan we de reguliere dashboards (markt, proces, klant, verzekering) upgraden waarbij we inspelen op trends in de hypotheekmarkt. Denk aan inzicht in marktaandelen van hypotheekverstrekkers of inzicht in verduurzaming. Ook openen we een generiek ‘cafetariamodel’ waar partijen zich op kunnen abonneren om naar behoefte data en rapporten geleverd te krijgen.”  

“Daarbij groeit onze rol als hypotheek informatiehub”, vult Reinier aan. “Het traditionele model, waarin kopiëren en transporteren van data centraal stond, is achterhaald. Snelle veroudering van informatie, onderhoud op meerdere plaatsen en de beveiliging zijn een uitdaging. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om direct in te kunnen prikken op actuele data. Dat kost minder en levert meer op.” 

Doe mee
“Klinkt leuk natuurlijk al deze plannen. Maar waarmaken lukt alleen samen met onze leden en gebruikers. Daar zijn wij van overtuigd. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via onze site, LinkedIn of de maandelijkse nieuwsmail. Zie je ergens kansen? Laat het ons weten en doe mee!” 

Jennifer op ’t Hoog en Reinier van der Heijden  

image description

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws direct in je mailbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
image description
Direct contact
Stel je vraag en we komen er zo snel mogelijk bij je op terug!
Return to Content